Faculteitsraad

Medezeggenschap

De medezeggenschap (in de zin van de WHW) van de faculteit Bètawetenschappen ligt bij de faculteitsraad. Voor het niveau van de departementen en diensten zijn departementsadviescommissies ingesteld.

Faculteitsraad

Leden van de faculteitsraad worden gekozen door en uit het personeel en de studenten van de faculteit. De faculteitsraad Bètawetenschappen wordt gevormd door een personeels- en een studentlid van elk departement (Biologie, Farmaceutische Wetenschappen, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde), een personeelslid van de bedrijfsvoeringorganisatie en één algemeen studentlid.

Vragen?

Voor vragen, opmerkingen of een persoonlijk gesprek kunt u natuurlijk terecht bij de leden van de faculteitsraad.

Meer informatie:

Contact

De faculteitsraad is bereikbaar via science.faculteitsraad@uu.nl