Research Support Office Faculty of Science

Het Research Support Office (RSO) van de Faculteit Bètawetenschappen ondersteunt onderzoekers bij het vinden van externe financiering voor hun onderzoek. Er zijn veel bronnen voor financiering van onderzoek, elk met zijn eigen doelen en vereisten, en veel financieringsstelsels zijn zeer competitief. Het RSO heeft uitgebreide ervaring met het verschillende financieringsstelsel en kunnen gespecialiseerde hulp bieden aan onderzoekers, zodat zij een maximale kans op succes hebben. Onderzoekers van de Faculteit Betawetenschappen kunnen gebruik maken van de diensten van het RSO voor onder andere:

  • Hulp bij het vinden van de beste subsidiemogelijkheden voor hun onderzoeksidee en carrièrefase;
  • Ondersteuning bij het schrijven van competetieve subsidieaanvragen en feedback op conceptvoorstellen;
  • Ondersteuning bij het opzetten van samenwerking met externe partners zoals bedrijven en de bijbehorende contracten.

Het RSO is ook het eerste aanspreekpunt voor valorisatie of impact activiteiten voor onderzoekers.Het RSO kan onderzoekers ook met de juiste partners (bijv. Utrecht Holdings) in contact brengen voor kennisbescherming (bijv. patenten) en business development.

Meer informatie over het RSO kan worden gevonden op onze UU intranet pagina en contact met het RSO van de faculteit is mogelijk via email op science.rso@uu.nl.