Onderzoek- en Valorisatiebeleid

De afdeling Onderzoek en Valorisatiebeleid ondersteunt en adviseert bestuur en onderzoekers in onderzoek en valorisatie.

Het Research Support Office is onderdeel van dit domein. Onderzoekers kunnen bij het Research Support Office terecht voor informatie over subsidiemogelijkheden en procedures en advies en ondersteuning krijgen bij voorbereiding van aanvragen en aangaan van contracten.

Aandachtsgebieden en activiteiten van het domein:

  • Strategieontwikkeling in valorisatie en onderzoek 
  • Verbinding onderwijs- en onderzoekbeleid
  • Ondersteuning kwaliteitszorg onderzoek
  • Hoogleraar- en leerstoelenbeleid
  • Beleidsadvies en implementatie beleid
  • Ondersteuning bij aangaan van samenwerkingsverbanden 
  • Externe ontwikkelingen volgen en kansen detecteren 
  • Managementinformatie onderzoek 
  • Ondersteunen onderzoekers bij aanvragen externe financiering 
  • Ondersteunen bij voordrachten voor persoonlijke subsidies en prijzen 

Contactgegevens:

Anje Bakker (Hoofd)
Onderzoek en valorisatiebeleid
Faculteit Bètawetenschappen
Hans Freudenthal Gebouw
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)30 253 4706

Kijk op intranet voor meer informatie (alleen voor medewerkers).