Jaarbeeld

De faculteit Bètawetenschappen ontplooit samen met anderen vele activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke vraagstukken. Tot en met 2016 kreeg u in onze Jaarbeelden een inkijkje van de meest sprekende voorbeelden van het jaar. Cijfers en feiten over de faculteit zijn nu te vinden op de Feiten en Cijfers-pagina.