Corona-onderzoek aan de faculteit Bètawetenschappen

Onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen doen op veel verschillende manieren onderzoek naar SARS-CoV-2, COVID-19 en de gevolgen ervan. Direct vanaf het begin van de coronapandemie zijn er diverse onderzoeksprojecten opgestart, veelal in samenwerking met andere faculteiten binnen de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en andere universiteiten en medisch centra.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze persvoorlichters.

Hoe zit het virus in elkaar?

Binnen de onderzoeksthema’s Science for Life en Bioinformatica doen diverse onderzoekers van de Bètafaculteit fundamenteel onderzoek naar het coronavirus op het niveau van cellen en moleculen. Zo bestuderen ze bijvoorbeeld de invloed van bepaalde eiwitten op de activiteit van het virus, analyseren ze mutaties in SARS-CoV-2, en brengen ze de moleculaire structuur van coronavirussen in beeld met behulp van de elektronenmicroscoop.

Testen, genezen en immuniteit

Hoe sporen we COVID-19 efficiënt en nauwkeurig op, hoe kunnen we de ziekte goed aanpakken en hoe werkt immuniteit tegen het virus? Ook dat bestuderen Life Sciences-onderzoekers bij scheikunde, biologie en farmaceutische wetenschappen. Zo lopen er onder andere projecten over het opsporen van antilichamen tegen het virus in bloed en moedermelk en onderzoekt men het inzetten van enzymen voor de vernietiging van COVID-cellen.

Impact op de samenleving

Crowdsimulatie

Utrechtse bèta-onderzoekers bestuderen ook de gevolgen van de coronapandemie op persoonlijk vlak en op de samenleving. Denk aan vragen als: hoe moeten we publieke ruimtes en gebouwen inrichten om rekening te kunnen houden met social distancing? Wat is de effectiviteit van langdurig onderwijs op afstand? Hoe vergaren Nederlanders betrouwbaar nieuws tijdens een crisis als deze? En welke gevolgen hebben de coronamaatregelen op uitstoot en luchtkwaliteit? Naar dit soort vraagstukken kijken wetenschappers binnen de onderzoeksthema’s Pathways to Sustainability, Game Research en Complex Systems en bij het Freudenthal Instituut.

Meer Utrechts onderzoek naar het coronavirus:

Dossier Coronavirussen