Honoursonderwijs aan de faculteit Bètawetenschappen

Honoursopleidingen en -programma's

Naast het reguliere programma kent elke bachelor opleiding een selectief honoursprogramma, bestemd voor excellente en zeer gemotiveerde studenten. Het College of Pharmaceutical Sciences is één van de drie honoursopleidingen in Utrecht waarin alle vakken volledig op honoursniveau zijn. Een honoursprogramma volg je vanaf het eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.

Om in aanmerking te komen voor het honourscertificaat, doe je tenminste een kwart van de bachelor op honoursniveau, voor een deel binnen de major en voor een deel daarbuiten. Je wordt aangemoedigd om over de grenzen van je vakgebied te kijken, doet internationale ervaring op en sluit je bachelor af met een honoursthesis.

Community

Als honoursstudent maak je deel uit van een hechte community van studenten en docenten: de Science Honours Academy. Binnen dit interdisciplinaire honoursprogramma werk je aan je onderzoeksvaardigheden, ontwikkel je maximaal je talenten en organiseer en neem je deel aan excursies, projecten, reizen, publicaties, seminars en studiedagen.

Lees meer over honoursonderwijs.