Samenwerkingspartners

Door het bundelen van expertises ontstaan er krachtige verbanden waarbinnen samengewerkt kan worden aan interdisciplinaire thema’s in grote nationale en internationale programma’s. Zo blijven uw toepassingen en ons onderzoek maatschappelijk relevant.

De faculteit Bètawetenschappen werkt samen met onder andere:

Collaboration partners Faculty of Science