UURainbow netwerk voor medewerkers

Logo UU Rainbow Network

Het UURainbow netwerk is er voor de LHBTIQ+-community, met als doel dat LHBTIQ+-medewerkers en -studenten zich bij de universiteit thuis voelen. Dat doet het netwerk door sociale acceptatie te promoten en mensen te ondersteunen om zichtbaar zichzelf te zijn. Ook wil het bijdragen aan het creëren van de voorwaarden voor een veilige omgeving binnen de universiteit.

LHBTQI+ 

Het UURainbow netwerk wil een platform zijn voor medewerkers die zich identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer, intersekse of anderszins sekse- en/of genderdivers. Het netwerk benadert deze kwesties vanuit een intersectioneel perspectief. Het UURainbow netwerk is tot stand gekomen door een diverse groep werknemers die werkzaam zijn bij verschillende departementen en faculteiten.

Het netwerk werkt samen met de Hogeschool Utrecht, LGBTIQ+ studentenvereniging U.H.S.V. Anteros en andere partners indien nodig.

Events

Het UURainbow netwerk streeft ernaar een herkenbaar platform te bieden aan LHBTQI+mensen binnen de universiteit, maar het claimt niet alle LHBTIQ+-mensen binnen de universiteit te representeren. Het netwerk nodigt allen uit om deel te nemen aan een event of in de organisatie ervan. In 2019 organiseerde het netwerk onder andere een Stadswandeling, deelname aan de Utrecht Canal Pride, en gaven zij invulling aan de Coming Out Dag.

Meedoen :)

Wil jij iets organiseren dat je vindt passen in de UU gemeenschap? Mail ons dan via uurainbow@uu.nl.

Contact

Heb je een vraag over de toegankelijkheid van een specifiek event of heb je andere vragen? Mail ons dan via uurainbow@uu.nl.