Toegekende aanvragen

UU boot tijdens Utrecht Canal Pride 2018

Tijdens de Utrecht Canal Pride 2018 voer er voor het eerst een UU-boot mee. 

Symposium van Vereniging Montium

Vereniging Montium organiseert een tweedaags symposium over de status van Yezidi’s in het Midden-Oosten.

Pilot Honours Traject Utrecht

Het eerste pilot jaar is in 2017 van start gegaan en is op 30 mei 2018 feestelijk afgesloten.

Videoproject Young Innovators Honours Programme

Studenten van het Young Innovators Programme brengen InclUUsion naar andere universiteiten middels video's.

Buddyprogramma Platform Onbeperkt Studeren

Platform Onbeperkt Studeren start in het academisch jaar 2018/2019 met een buddyprogramma voor studenten met een functiebeperking om ervaringen uit te wisselen.

Diversiteitspraktijken delen

Door het ontwikkelen van kennisclips krijgen docenten praktische handvatten om adequaat om te gaan met de diversiteit van de Utrechtse studentenpopulatie.

Diversiteit Symposium Psychologie

Doel van het symposium is het vergroten van de culturele sensitiviteit van bachelor- en masterstudenten en hen bewuster maken van verschillende vormen van diversiteit.

UnDivided Conference 2.0

Studenten hebben belangrijke kennis over diversiteit. Deze conferentie biedt hen de ruimte om hun ervaringen en ideeën te bespreken, zodat zij hun netwerk vergroten en zich meer thuis voelen bij de Universiteit Utrecht.

Extracurriculaire cursus over diversiteit in de gezondheidszorg

Deze extracurriculaire cursus streeft ernaar de kennis van zorgprofessionals op het gebied van verschillende groepen te vergroten op zowel theoretisch als praktisch niveau.

 

Ontmoetingsdiner ‘Utrechters praten met Utrechters’

Tijdens dit diner ontmoeten anderstalige Utrechters, universiteitsmedewerkers en studenten elkaar.

Conferentie 'Gender in Academia'

Het PhD Council van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie organiseert deze conferentie om awareness te creëren en studenten en medewerkers concrete tools te geven. 

Vluchtelingenteam Humanities League

Tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi van de Faculteit Geesteswetenschappen strijden verschillende teams tegen elkaar.

Kennisclips ter bevordering van diversiteit in de FSW-bachelors

De kennisclips nodigen studiekiezers uit ondervertegenwoordigde groepen uit om FSW-opleidingen (ook) serieus te overwegen.

Symposium: Experiences of Gender in Academia

Het Young Women of Geosciences netwerk organiseert op 3 september 2019 een symposium om bij te dragen aan de discussie rondom diversiteit en inclusie.

Diversity Skills UU

Diversity Skills is een extra-curriculair traject voor UU-studenten waarbij ze kennis kunnen maken met de diverse werkvloer.

Participantennetwerk UU/UMCU

Er is een netwerk in oprichting voor medewerkers die aangesteld zijn vanuit de Participatiewet, met als doel inclusie en integratie van medewerkers met een arbeidsbeperking.