Regenboogfietspad

Het langste regenboogfietspad van de wereld ligt in het Utrecht Science Park. Met het regenboogfietspad vragen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht aandacht voor acceptatie, gelijkheid en veiligheid van alle mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap.

  • foto opening regenboogfietspad
  • opening regenboogfietspad
  • opening regenboogfietspad
Het regenboogfietspad werd feestelijk geopend op de Coming Out Day 11 oktober 2021. (Klik op de foto's voor een groter beeld.)

Zichtbaarheid en bewustwording 

Verandering begint bij het vergroten van zichtbaarheid en bewustwording. Mede daarom omarmt de Universiteit Utrecht het regenboogfietspad, een initiatief van Elias van Mourik, student Hogeschool Utrecht. Ook hijsen we elk jaar de regenboogvlag tijdens Coming Out Day en sluiten we ons aan bij landelijke campagnes zoals Paarse Vrijdag. Hiermee vragen we acceptatie, steun en solidariteit voor onze lhbtiq+-gemeenschap, want we weten dat een veilige werk- en leeromgeving voor hen niet vanzelfsprekend is. Daarnaast is het een signaal dat wij ons inzetten voor diversiteit en inclusie, en dat we daarop aanspreekbaar zijn door studenten en medewerkers.

Onderzoek naar beleving Regenboogfietspad: waardevol symbool, maar er is meer nodig

Met het fietspad vragen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht aandacht voor acceptatie, gelijkheid en veiligheid voor mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap.

Milou van de Brug en Miriam Wickham, respectievelijk oud-student en promovendus aan de faculteit Sociale Wetenschappen, onderzochten hoe het regenboogfietspad werd ontvangen door studenten en medewerkers van de drie instellingen. Daarnaast vroegen zij wat er nodig is om lhbtiq+-inclusiever te worden. Op Coming Out Day, dinsdag 11 oktober 2022, deelden zij hun resultaten.

Uit de enquête van de onderzoekers komt naar voren dat medewerkers en studenten van de drie kennisinstellingen overwegend positief zijn over het regenboogfietspad; ze geven het een 5.66 op een schaal van 1-7. Omgerekend een rapportcijfer 8. Volgens participanten symboliseert het fietspad de toewijding van de instellingen aan de lhbtiq+-gemeenschap, en draagt het bij aan bewustwording. Tegelijkertijd geven de enquêteresultaten volgens Van de Brug en Wickham aanleiding voor meer inspanningen ten behoeve van lhbtiq+-inclusiviteit. “Diverse resultaten wijzen op de behoefte aan meer directe actie.”

Lees meer over het onderzoek

Equality, Diversity & Inclusion 

Het programma Equality, Diversity & Inclusion (EDI) zet zich in voor (beleids)verandering binnen de universiteit op het gebied van diversiteit en inclusie. Lees meer over het EDI-programma en het strategie- en actieplan.

Specifieke acties voor onze lhbtiq+-gemeenschap

Voor studenten en medewerkers uit de lhbtiq+-gemeenschap werkt de Universiteit Utrecht de komende vijf jaar aan specifieke acties: 

  • Er komt minimaal één all-gender toiletgroep in elk universiteitsgebouw;

  • We onderzoeken de mogelijkheid om studenten en medewerkers te laten kiezen hoe hun gender wordt geregistreerd en met welke voornaamwoorden zij worden aangesproken, en gaan vervolgens de benodigde aanpassingen in systemen realiseren;  

  • Er komen afspraken over transitieverlof; 

  • De universiteit stelt in 2021 een coördinator diversiteitsnetwerken aan. De coördinator faciliteert onder andere het UURainbownetwerk en ondersteunt bottom up initiatieven voor het oprichten van nieuwe netwerken.

  • We gaan na of er behoefte is aan safe space meetings en een trainingsaanbod over seksuele veiligheid. 

Deel je ideeën! 

Universiteit Utrecht hoopt dat ook anderen hun ideeën voor positieve verandering delen. Het EDI Office heeft een stimuleringsfonds voor financiële ondersteuning aan initiatieven die diversiteit en inclusie met en voor de universitaire gemeenschap bevorderen. Heb jij een idee, of zie jij kansen voor verbetering die we (nog) onbenut laten, stuur een mail naar: edi.office@uu.nl

Stuur je idee in

Veelgestelde vragen over het regenboogfietspad