Trainingen

De Universiteit Utrecht organiseert door het hele jaar heen verschillende trainingen over diversiteit en inclusie voor medewerkers en studenten. 

Voor medewerkers

De trainingen voor medewerkers zijn gericht op onderwerpen als onbewuste vooroordelen, omgaan met ongewenst gedrag en intercultureel samenwerken. Twee voorbeelden:  

In de training Active Bystander gaat het om het leren herkennen van signalen van grensoverschrijdend gedrag en de acties die je kunt ondernemen.  

De training is een stimulans om nog actiever te zijn.

Deelnemer training Active Bystander

De training Unconscious Bias leert je omgaan met verschillen op de werkvloer en diverser personeel te selecteren.  

Een belangrijke training om je bewust te maken van onbewuste vooroordelen, niet alleen over de grote themas gender en ras, maar juist ook op hele kleine schaal. Het gaat ook erg om verbinding, empathie en moed.

Deelnemer training Unconscious Bias

Het actuele overzicht trainingen voor medewerkers vind je in de Development Guide. De trainingen specifiek over diversiteit en inclusie vind je ook op de EDI-groepspagina op intranet. 

Raadpleeg de Development Guide
Bezoek de EDI-groep op intranet

Het Dilemmaspel

Het Dilemmaspel

Hoe reageer je op een beledigende opmerking die iemand maakt over je land van oorsprong? Wat doe je als iemand je privacy niet respecteert? Mogelijk kom je dit soort situaties wel eens tegen op je werk of in je privéleven. Om elkaar met het nodige respect en waardigheid te behandelen, moeten we open over problemen kunnen praten en een veilige ruimte creëren voor een constructieve dialoog. Het Dilemmaspel heeft als doel discussies op gang te brengen over kwesties die te maken hebben met diversiteit en inclusie en helpt om samen oplossingen te vinden.

Dit spel is vooral relevant voor medewerkers in het (hoger) onderwijs. Een deel van de dilemma’s zijn ook generiek waardoor ze makkelijk binnen andere sectoren gebruikt kunnen worden. Speel het spel tijdens een teamuitje, teambuilding, themabijeenkomst, workshop, lezing of als onderdeel van een training (bijv. werven & selecteren, (on)bewuste vooroordelen).

Meer informatie over het Dilemmaspel

Voor studenten

De training Active Bystander is er ook voor studenten. Leer signalen van grensoverschrijdend gedrag herkennen en te weten welke acties je zelf kunt ondernemen.  

Specifiek voor studenten in bestuursfuncties is de training Inclusiviteit voor studentbestuurders ontwikkeld. Daarin leer je meer aandacht te besteden aan onderwepen als gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie in je bestuurswerk.  

Vooral tijdens de diversiteitsmaanden maart en oktober vinden ook andere trainingen voor studenten plaats. Volg daarvoor de agenda op de studentensite.  

Raadpleeg de agenda op de studentensite