Trainingen

De Universiteit Utrecht organiseert door het hele jaar heen verschillende trainingen over diversiteit en inclusie voor medewerkers en studenten. 

Voor medewerkers

De trainingen voor medewerkers zijn gericht op onderwerpen als onbewuste vooroordelen, omgaan met ongewenst gedrag en intercultureel samenwerken. Twee voorbeelden:  

Unconscious Bias

De training Unconscious Bias leert je omgaan met verschillen op de werkvloer en diverser personeel te selecteren.  

Divers werven en selecteren

De training Divers werven en selecteren  krijg je meer kennis van welke vooroordelen het meest voorkomen in selectieprocessen.

De training is een stimulans om nog actiever te zijn.

Deelnemer training Active Bystander

Een belangrijke training om je bewust te maken van onbewuste vooroordelen, niet alleen over de grote themas gender en ras, maar juist ook op hele kleine schaal. Het gaat ook erg om verbinding, empathie en moed.

Deelnemer training Unconscious Bias

Het actuele overzicht trainingen voor medewerkers vind je in de Development Guide. De trainingen specifiek over diversiteit en inclusie vind je ook op de EDI-groepspagina op intranet. 

Platform Goodhabitz

Op het online platform Goodhabitz kun je ook trainingen volgen zoals:

Het Dilemmaspel

Om elkaar met het nodige respect en waardigheid te behandelen, moeten we open over problemen kunnen praten en een veilige ruimte creëren voor een constructieve dialoog. Het Dilemmaspel helpt daarbij.

Lees meer over het Dilemmaspel

Voor studenten

De training Active Bystander is er ook voor studenten. Leer signalen van grensoverschrijdend gedrag herkennen en te weten welke acties je zelf kunt ondernemen.  

Specifiek voor studenten in bestuursfuncties is de training Inclusiviteit voor studentbestuurders ontwikkeld. Daarin leer je meer aandacht te besteden aan onderwepen als gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie in je bestuurswerk.  

Vooral tijdens de diversiteitsmaanden maart en oktober vinden ook andere trainingen voor studenten plaats. Volg daarvoor de agenda op de studentensite.  

Raadpleeg de agenda op de studentensite