Project Diversiteit van Instroom en Selectie

EDI Jaaroverzicht 2019-2020

Icon Diversity Intake & Selection Project

Het project richt zich op de vraag of het instroom- en toelatingstraject bij universitaire Bachelor- en Masteropleidingen geen belemmeringen kent, die leiden tot een ongewenste selectieve werking. Verschillende opleidingen werken aan het verlagen van de drempels. Ook zijn er gesprekken gevoerd met bestuursleden van studieverenigingen over inclusie. Het project wordt in 2021 uitgebreid naar andere opleidingen. In maart 2021 vindt een symposium plaats voor het uitwisselen van voorbeelden van outreach-activiteiten, ervaringen met interventies vanuit de voorhoedeopleidingen, presentaties door betrokken studieverenigingen, communicatie met aanstaande studenten en mogelijkheden bij selectieve opleidingen.