Maak diversiteit vanzelfsprekend

EDI Jaaroverzicht 2019-2020

Janneke Plantenga

6 oktober 2020, de Dag van de Diversiteit, markeerde een belangrijke mijlpaal aan de Universiteit Utrecht. Op die dag zijn we van de Taskforce Diversiteit & Inclusie overgegaan naar de Stuurgroep Equality, Diversity & Inclusion (EDI), inclusief het daarbij behorende programma. Het programma heeft ambitieuze doelen. Het gaat om een meer diverse staf- en studentenpopulatie en om een meer inclusief curriculum. Het gaat om de toegankelijkheid van gebouwen, om het versterken van ons trainingsaanbod en het faciliteren van debat. Maar het belangrijkste dat we de komende vier jaar willen bereiken is dat diversiteit vanzelfsprekend wordt. Daarbij hebben we iedereen hard nodig, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat alle studenten en medewerkers zich aan onze universiteit geaccepteerd, gewaardeerd en veilig voelen. Dit beknopte overzicht geeft een indruk van enkele resultaten die we de afgelopen twee jaar hebben geboekt. Blijvende inspanning is nodig, zodat de Universiteit Utrecht een echt thuis wordt voor een steeds diversere groep van studenten en medewerkers, en ieders talent ook daadwerkelijk wordt benut.

Janneke Plantenga
Diversity Dean

Klik op onderstaande iconen om verder te lezen.