Betere feedback op school

Feedback op school

Onderwijsonderzoek heeft laten zien dat de kwaliteit van de feedback die leerlingen van hun docenten krijgen een van de belangrijkste factoren is voor hoeveel ze leren van dat onderwijs. Daarom doen onderwijswetenschappers zoals de Nieuw-Zeelander John Hattie en ook Utrechtse onderwijsonderzoekers onderzoek naar de kwaliteit van feedback. Een aantal scholen waarmee de Universiteit Utrecht intensief samenwerkt in de lerarenopleiding vonden de resultaten van dit onderzoek zo belangrijk, dat ze besloten om hun docenten verder te scholen in het geven van kwalitatief goede feedback. 

Dit project brengt wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk dichter bij elkaar.

Scholing en onderzoek

Daarvoor hebben we per school ontwikkelgroepen geformeerd, waarin docenten en medewerkers van de universiteit en de Hogeschool Utrecht niet alleen die scholing samen ontwikkelen, maar ook gezamenlijk onderzoek doen naar de effecten ervan. Ook studenten van de universitaire lerarenopleiding zijn bij dat onderzoek betrokken. Een onderzoeksteam onder leiding van Larike Bronkhorst van de Universiteit Utrecht brengt de gegevens die op de verschillende scholen zijn verzameld bij elkaar. Dat onderzoek laat zien dat docenten erg tevreden zijn en veel leren van de scholing die mede door hun collega’s is ontwikkeld. In de toekomst zullen ook de effecten op het leren van leerlingen worden onderzocht.

Opbrengst

Een belangrijke opbrengst van het project is dat de betrokken scholen, de universiteit en de hogeschool hun verschillende invalshoeken bij het doen van onderwijsonderzoek en het ontwikkelen van onderwijs goed hebben weten te combineren. De samenwerking in dit project draagt dan ook bij aan het dichter bij elkaar brengen van wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk.

 

Betrokken onderzoekers (o.m.)