Onderzoek en onderwijs

Universiteit Utrecht is een openbare instelling die daadwerkelijk verandering teweeg kan brengen op het gebied van duurzaamheid. Wetenschappers binnen onze universiteit werken aan oplossingen voor de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit. Tegelijkertijd komen alle studenten in aanraking met duurzaamheidsthema's, ongeacht het vak dat ze studeren.

Pathways to Sustainability

Pathways to Sustainability - Deep Decarbonisation of the Energy System

Een van de strategische onderzoeksthema’s van de universiteit is ‘Pathways tot Sustainability’. Hier werken we binnen verschillende thematische communities aan inter- en transdisciplinaire uitwisseling en samenwerking op het gebied van maatschappelijk relevante en herkenbare duurzaamheidsvraagstukken.

Pathways to Sustainability

Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Plant

Het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling doet onderzoek naar klimaat en klimaatverandering. Het is hun missie om een positieve impact te hebben op de overgang naar een duurzame samenleving. Dit doen ze door kennisontwikkeling en -overdracht, politieke en maatschappelijke lobby  en onderwijs..

Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

UULabs - Proeftuinen voor duurzame ontwikkeling

In het kader van duurzaamheid zet de universiteit zich in voor de integratie van drie belangrijke rollen: onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Wij streven ernaar om op de campus duurzaamheid gerelateerde proeftuinen te creëren, waarin we deze drie rollen samenbrengen. Deze proeftuinen zijn levende laboratoria: experimenten in de echte wereld waarin onderzoekers, studenten en maatschappelijke partners samen oplossingen creëren voor complexe duurzaamheidsuitdagingen.

UULabs

Duurzaamheid in Onderwijs

Het thema duurzaamheid wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verweven van een duurzaamheidsperspectief met het huidige curriculum, het verminderen van negatieve impact van onderwijspraktijken, aandacht voor SDG’s in het onderwijs, het opzetten van innovatieve projecten, etc. We benaderen duurzaamheid vanuit alle verschillende disciplines. Ben je geïnteresseerd om meer met duurzaamheid in jouw onderwijs te doen? Je kunt op eenvoudige wijze, via de cursusplanner, een vakkenpakket samenstellen met duurzaamheid als thema (kies binnen de vrije keuzevakken voor de SDG's die jij belangrijk vindt). 

Duurzaamheid in Onderwijs