Bedrijfsvoering

Met onderzoek en onderwijs als kernactiviteit en een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het niet meer dan logisch dat dit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering en het beheer van de campus. Ook hier komt de potentiële rol van een universiteit als voorbeeld voor andere organisaties naar voren. De universiteit beheert niet alleen haar eigen gebouwen, maar is ook verantwoordelijk voor het gehele Utrecht Science Park, waar ongeveer 27.000 mensen werken.

De Universiteit Utrecht kent een steeds duurzamere bedrijfsvoering. Dat komt doordat de universiteit zich richt op verduurzaming van de onderstaande aspecten. In het Duurzaamheidsplan Bedrijfsvoering (pdf) van de Directies Vastgoed en Campus, het Facilitair Service Centrum, ITS en HR staan elf thema’s om een duurzame campus en duurzame bedrijfsvoering te realiseren. Hieronder is uitgelegd wat de Universiteit Utrecht per thema doet. Hieronder kun je per onderwerp verder lezen.

Afval

Afvalscheiding in het Victor J. Koningsbergergebouw.

In onze universiteitsgebouwen scheiden we afval. Hoe beter we dat doen, hoe meer afval we kunnen hergebruiken of recyclen en hoe minder (rest)afval we hoeven te verbranden. We gebruiken speciale afvalbakken met aparte afvalstromen voor papier, groente-, fruit- en voedselafval, plastic en drankkartons en restafval.

Zero Waste

Biodiversiteit

De universiteit heeft zich ten doel gesteld het eigen gebied te vergroenen om zo de biodiversiteit lokaal te herstellen. Door kennis te delen, meer onderwijs en onderzoek over biodiversiteit te realiseren en het draagvlak voor het herstel van biodiversiteit te vergroten.

Biodiversiteit

Catering

Catering tijdens de Univresiteitsdag 2014. Foto van Gerard van Til.

De Universiteit Utrecht werkt aan het verduurzamen van haar catering. Wensen en eisen voor duurzaamheid worden opgenomen in de contracten voor catering. De koffie die op de universiteit wordt gedronken is gemaakt van 100% duurzame, gecertificeerde koffiebonen. Ook zijn er nergens wegwerpwaterflesjes in de automaten van de universiteitsgebouwen te vinden.

Catering

CO2-voetafdruk

Warmtekrachtcentrale op het Utrecht Science Park.

De Universiteit Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Sinds 2014 publiceert de universiteit jaarlijks de broeikasgasemissies die door haar activiteiten worden veroorzaakt. De belangrijkste categorieën CO2-uitstoot zijn aardgasverbruik, woon-werkverkeer, landbouw en vliegreizen.

CO2 footprint

Duurzaam reizen

Studenten die fietsen.

De universiteit wil van minder en duurzamer reizen de norm maken. De duurzame reiscampagne 'Right on track' geeft medewerkers handvatten om minder, duurzamer en efficiënter te reizen. Op uu.nl/rightontrack vinden medewerkers informatie over het reisbeleid, inspirerende reisverhalen van collega's en antwoorden op veelgestelde vragen.

Duurzaam reizen

Energie

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Daarom investeren we in bouw- en renovatieprojecten om gebouwen toekomstbestendig te maken; gezond, circulair en energieopwekkend. De universiteit maakt gebruik van zonnepanelen, zonneweides en zonnecarports en koopt 100 % groene energie in die wordt opgewekt door windmolens in Nederland.

Energie

Inkoopbeleid

Jonge vrouw controleert levering in het magazijn.

De universiteit streeft naar 100% circulaire inkoop in 2030. Circulair meubilair is de standaard. De universiteit koopt alleen tweedehands meubilair of nieuw circulair meubilair. Ook zijn we lid van FIRA (Firmus Agnitio). Dit platform ondersteunt inkopers en leveranciers bij het verduurzamen van hun waardeketen.

Inkoop

Toekomstbestendige gebouwen

Minnaertgebouw

Bij het ontwikkelen, bouwen en beheren van vastgoed kiest de universiteit voor de volgende leidende principes: gezond, energieopwekkend en circulair. De gebouwen leveren energie in plaats van dat ze energie gebruiken. Ook zijn ze demontabel zodat de grondstoffen hun waarde behouden.

Toekomstbestendige gebouwen

Water

Een kraan met een waterbesparende sensor.

Efficiënt gebruik van water is een speerpunt in de duurzaamheidsambities van de Universiteit Utrecht. Zo zijn de kranen in het Bestuursgebouw voorzien van sensoren en zijn de toiletten waterbesparend.