Wat we doen

De Sustainability Office van de Universiteit Utrecht werkt samen met onderzoekers, medewerkers, faculteiten, facilitaire diensten en de vastgoedafdeling aan de verduurzaming van de Universiteit Utrecht. Het bureau publiceert een jaarverslag, initieert grote veranderingsprocessen zoals de campagne Anders Reizen en helpt faculteiten en afdelingen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast initieert de Sustainability Office gedragsveranderingscampagnes. 

Actielijnen

  • We gaan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) concreet inbedden in ons onderwijs.
  • Onze strategische onderzoeksthema's richten zich op de overgang naar een duurzame samenleving en doen dat in interactie met maatschappelijke actoren.
  • In onze gebouwen en op ons terrein creëren wij proeftuinen op het gebied van duurzaamheid waarin wij onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering samenbrengen. We maximaliseren onze maatschappelijke impact door gebruik te maken van hernieuwbare energie, waardoor we ons energieverbruik verminderen en toewerken naar een zero-waste universiteit.
  • We ontwikkelen een strategie om de biodiversiteit te vergroten en de CO2-uitstoot verder te verminderen. Wij gebruiken onze duurzaamheidsmonitor om de resultaten te volgen en vergelijken deze met de belangrijkste prestatie-indicatoren.

Lees meer over

Hand holding symbols of sustainability