De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De zeventien ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties (2015) laten de omvang van de huidige sociale, economische en ecologische uitdagingen zien. Zaken als biodiversiteit, toegang tot schoon drinkwater, onderwijs en gendergelijkheid zijn grote internationale uitdagingen die in het jaar 2030 moeten zijn aangepakt. De SDG's zijn een belangrijke leidraad voor de Universiteit Utrecht.

Hieronder de SDG's waarop wij ons richten in de verduurzaming van de universiteit.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Sustainable development goal 12: Verantwoorde consumptie en productie (icoon)

Hoe kunnen we onze steden en industrieën duurzamer maken? Hoe kan innovatie ons gebruik van drinkwater en grondstoffen optimaliseren? In Utrecht werken onderzoekers hieraan, vanuit verschillende invalshoeken, vaak samen met andere organisaties.

SDG 13: Klimaatactie

Sustainable development goal 13: Klimaatactie

Hoe kan de wetenschap helpen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken? Ons onderzoek kijkt over de grenzen van disciplines heen.

SDG 15: Leven op het land

SDG 15 Leven op het land (icoon)

Hoe kan de wetenschap bijdragen aan de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van ecosystemen? In Utrecht doen we dat door complexe vraagstukken interdisciplinair te onderzoeken.