Sustainability Office

De Sustainability Office werkt samen met onderzoekers, medewerkers en studenten aan de verduurzaming van de Universiteit Utrecht.

We hebben de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Daarom geven we duurzaamheid een centrale plek in de kerntaken van de universiteit op het gebied van onderwijs en onderzoek en in de bedrijfsvoering.

Onze missie is om studenten, medewerkers en stakeholders te mobiliseren, uit te dagen en te faciliteren om de Universiteit Utrecht gezamenlijk om te vormen tot een voorbeeld voor andere organisaties als het gaat om duurzaamheid.

We verbinden onderzoek en bedrijfsvoering met elkaar en lossen zo lokale duurzaamheidsvraagstukken op. Dit schept ruimte voor experimenten en het vinden van innovatieve oplossingen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

In overeenstemming met de SDGS werken we aan een klimaat neutrale en afvalvrije bedrijfsvoering in 2030 en aan het vergroten van de lokale biodiversiteit. Meer informatie over de SDG's.