Onze stakeholders als raadgever, het proces

Ervaringen bij andere windprojecten in Nederland laten zien dat de belangrijkste zorgen van betrokkenen gaan over geluid, slagschaduw en de zichtbaarheid in het landschap. Uitgangspunt van het haalbaarheidsonderzoek is dat de universiteit samen met de gemeente Utrecht binnen het proces van de Omgevingsvisie USP zorg draagt voor een zorgvuldige informatievoorziening van interne en externe betrokkenen. Als er naast dit gemeentelijk proces nog behoefte is aan extra bijeenkomsten over het haalbaarheidsonderzoek, dan zullen deze worden georganiseerd.

procesplanning windenergie
Procesplanning haalbaarheidsonderzoek windenergie

De universiteit gaat aanvullend in 2021 in gesprek met belanghebbenden. Ze brengt mogelijke zorgen, wensen en adviezen van deze stakeholders zo goed mogelijk in kaart en neemt deze mee in het haalbaarheidsonderzoek. Ook de impact van trillingen op onderzoeksapparatuur wordt uitgebreid onderzocht en besproken met onderzoekers van faculteiten en bedrijven in het Utrecht Science Park.

Het haalbaarheidsonderzoek loopt tot het tweede kwartaal van 2021. Dan besluit het College van Bestuur van de universiteit op basis van de technische en financiële onderzoeksresultaten, de gesprekken met belanghebbenden en de inbreng binnen het proces van de Omgevingsvisie USP of zij het onderzoek naar windenergie in het USP wil voortzetten. Eind 2021 besluit de gemeenteraad middels het vaststellen van de Omgevingsvisie USP of zij in het USP ruimte wil maken voor windenergie.