Programma duurzaamheid

Het programma duurzaamheid heeft als doel versnelling aan te brengen op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de universiteit en in de in- en externe communicatie.

Het programma bestaat dan naast het al aanwezige Utrecht Sustainability Institute en het strategisch onderzoeksthema Sustainability (Engelstalige site).

Missie en visie

Binnen het programma zijn de volgende missie en visie vastgesteld:

Missie:

Rolmodel in duurzaamheid door prestaties en gedrag

Visie:

 • Universiteit Utrecht wil duurzaamheid integreren in al haar activiteiten
 • De gemeenschap van de UU is zichtbaar en actief betrokken bij deze ambitie

Thema’s en doelgroepen

Afgeleid van deze missie en visie identificeren we verschillende thema’s en doelgroepen:

Doelgroepen:

 • Studenten
 • Medewerkers
 • Externe omgeving

Thema’s:

 • Meer impact: vergroten van de impact van de activiteiten van de UU op het gebied van duurzaamheid
 • Schone omgeving: duurzame bedrijfsvoering met als doel het verkleinen van de CO2-footprint
 • Beleving en zichtbaarheid: wat maakt dat een student, medewerker, bezoeker de UU herkent als een duurzame universiteit. Hoe maken we zichtbaar dat we een rolmodel zijn op het gebied van duurzaamheid
 • Transparantie: vergroten van de transparantie in verslaglegging en verantwoording

Waar gaan we aan werken

Binnen deze thema’s zijn de volgende onderwerpen vastgesteld:

Impact

 • Duurzaamheid in het onderwijs
 • Bijdrage wetenschap, valorisatie. Dit onderwerp valt binnen het strategisch onderzoeksthema Sustainability
 • De impact van de UU als opdrachtgever
 • De impact van de UU als een van de grootste werkgevers in de regio

Schone omgeving

1) CO2-emissies

 • Lange termijn ambitie, -50% in 2025
 • Belangrijkste thema’s: energie en reizen

2 ) Huisvesting

 • Nieuwbouw BREEAM-NL Excellent
 • Bestaande bouw BREEAM-NL Excellent (In Use)
 • Duurzaam gebiedsbeheer

3) Afval
4) Water
5) ICT
6) 
Catering

Beleving en zichtbaarheid

 • Participatie (betrekken van de community)
 • Uitstraling van de UU als duurzame universiteit
 • Activiteiten en zichtbaarheid Green Office Utrecht
 • Interne en externe communicatie rond alle ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs

Transparantie

 • Uitstralen van optimisme/zelfbewustzijn; we mogen trots zijn op onze inspanningen
 • Bepalen geschikte rapportagemethodiek, bijvoorbeeld GRI (Global Reporting Initiative)
 • Integraal thema in het jaarverslag
 • Ambitie SustainaBul: Goud