Gescheiden afval inzamelen

Wij scheiden afval in (al) onze universiteitsgebouwen. Hoe beter wij dit doen, des te meer afval we kunnen hergebruiken of recyclen, en des te minder (rest)afval we moeten verbranden. Uiteindelijk leidt dit tot minder CO2 uitstoot, wat past bij de duurzaamheidsambities van de universiteit. Het uiteindelijke doel van de UU is een zero waste bedrijfsvoering in 2030.

Door middel van speciale afvalbakken scheiden wij de volgende afvalstromen: Papier, GFE (groente, fruit en etensresten), Plastic en drankkartonnen en Restafval. 

Four round stickers with pictograms for clean and dry paper, organic waste, plastic and drinking cartons, and general waste

Het kan soms verwarrend zijn wat voor soort afval in welke bak hoort. Hieronder lees je per afval stroom welk afval je erin kwijt kan.

Papier

De afvalstroom papier lijkt erg vanzelf sprekend, maar dit is niet altijd het geval. Met papier bedoelen we namelijk schoon papier. Wat is schoon papier? Dat zijn bijvoorbeeld enveloppen, kranten, folders, papier met geprinte tekst, boeken etc. Wanneer is papier niet meer schoon? Een mooi voorbeeld is een pizzadoos. Een ongebruikte pizzadoos is nog schoon en mag bij het papierafval. Maar zodra er pizzavet aan zit, is het niet langer ‘schoon papier’ en moet daarom bij het restafval. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor keukenpapier. Een volle rol keukenpapier mag je in principe als papier weggooien. Maar gebruik je een papiertje om je gemorste drinken op te ruimen? Dan is het niet langer schoon en moet daarom bij het restafval.

GFE

GFE staat voor Groente, Fruit en Etensresten en is afgeleid van het welbekende gft. In deze bak mag alles met betrekking tot keukenafval, zoals etensresten en schillen. GFE-afval is organisch afval dat de basis vormt voor compost. Het is daarom erg belangrijk dat dit goed gescheiden wordt.

Plastic en Drankkartonnen

Voorheen Plastic, Metaal en Drankkarton (PMD) is nu veranderd naar alleen PD. In deze afvalstroom mag je drankkartonnen (zoals een pakje appelsap of yoghurtdrink) en plastic weggooien. Metalen, bijvoorbeeld een blikje drinken, horen in het restafval.

Restafval

Als laatste stroom hebben we het restafval. Alles wat niet in een andere afvalstroom thuishoort, mag bij het restafval. We proberen de restafval stroom zoveel mogelijk te beperken, omdat dit helaas niet altijd gerecycled kan worden. Dit betekent dat het afval of wordt gestort of verbrand. Wat natuurlijk erg slecht is voor het milieu.

  Waar hoort wat?

  Weet jij in welke bak je theezak hoort?

  Wat kan je zelf doen om de hoeveelheid afval te verminderen?

  Wij hopen dat jij als student of medewerker ons wilt helpen om zo goed mogelijk afval op een juiste manier weg te gooien. Maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om minder afval te produceren! Dit kan je op meerdere manieren doen, bijvoorbeeld:

  • Zo min mogelijk printen
  • Koop spullen zoveel mogelijk onverpakt
  • Gebruik minder papieren handdoekjes om je handen af te drogen. Als je even goed schud, red je het ook met één papiertje
  • Gebruik een duurzame drinkfles. Er is maar liefst één liter water en één liter olie nodig om een plastic wegwerpflesje te produceren.
  • Probeer zo min mogelijk voedselverpakkingen te gebruiken. Neem bijvoorbeeld een brood trommel mee! Of koop een herbruikbare plastic beker waarin je yoghurt mee kan nemen in plaats van een kleine plastic yoghurt verpakking te kopen.