BREEAM Campus Aanpak

BREEAM is een wereldwijd erkend duurzaamheidskeurmerk voor de gebouwde omgeving. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. Bestaande gebouwen worden beoordeeld door middel van BREEAM-NL In-Use methodiek.

Gebouwen steeds duurzamer maken met hulp van BREEAM-NL certificering

Elf gebouwen van de Universiteit Utrecht in het Utrecht Science Park zijn binnen negen duurzaamheidscategorieën getoetst op hun duurzame prestatie en gecertificeerd door middel van BREEAM-NL In-Use. Hierbij is gekeken naar het gebouw zelf, het beheer en het gebruik van het gebouw. De certificering geeft inzicht in de duurzaamheidsaspecten waarop een gebouw al goed presteert en waar de kansen liggen om verder te verbeteren.

Een voorbeeld waar al veel winst in behaald is de aansluiting van meerdere gebouwen op de warmte-koudering, waardoor meerdere gebouwen tegelijkertijd en efficiënt verwarmd en gekoeld kunnen worden. Er wordt afval gescheiden in reststromen en er komen steeds meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. Ook het cateringaanbod is inmiddels standaard vegetarisch.

Elk bouw- en onderhoudsproject biedt een kans om te verduurzamen

In Nederland is de Universiteit Utrecht in 2021 de eerste universiteit die heeft gekozen voor een zogenaamde portfolioaanpak waarbij elf gebouwen tegelijk worden beoordeeld. Hiermee krijgt de universiteit snel en scherp in beeld hoe het haar bestaande vastgoed verder kan verduurzamen.

Het BREEAM-projectteam, Conny Haasnoot, Alex Ziegler, Annemiek Pronk en Laurens de Lange, dat in 2020 samen met de BREEAM-NL assessor de duurzame aspecten van de elf gebouwen in kaart bracht, gaat met alle betrokkenen binnen bestaande werkprocessen aan de slag met het invoeren van verbeterpunten.

Toekomstbestendig bouwen

De Universiteit Utrecht gaat meer circulaire en bio-based materialen gebruiken en verricht thermografisch onderzoek zodat de zwakke plekken van de gevelisolatie kunnen worden verbeterd.  Elk bouw- en onderhoudsproject biedt een kans om te verduurzamen. Er wordt steeds gekeken of een aanpassing daadwerkelijk bijdraagt aan de verduurzaming van het gebouw en het toekomstbestendig maken van het Utrecht Science Park.

Over drie jaar opnieuw toetsen

In 2024 laat de Universiteit Utrecht de gebouwen opnieuw beoordelen en certificeren door middel van de BREEAM-NL In-Use methodiek. Dan weet de universiteit in hoeverre ze het bestaande vastgoed heeft verduurzaamd. Ondertussen werkt het BREEAM-projectteam in 2021 aan de certificering van nog vijf andere gebouwen in het Utrecht Science Park. Daarmee staat de teller op 16 gebouwen, dat is 228.121m bruto vloeroppervlak.

 

Infografic

De gebouwen die gecertificeerd zijn in 2020:

 • Jeannette Donker-Voet gebouw                   
 • Prof. Dr. H. Jakob gebouw                 
 • Willem C. Schimmelgebouw              
 • Earth Simulation Lab of Earth Simulation Laboratory           
 • Minnaertgebouw                   
 • Vening Meineszgebouw C                 
 • Buys Ballotgebouw                
 • Viktor Koningsbergergebouw            
 • Vening Meineszgebouw A                 
 • Hans Freudenthalgebouw                 
 • David de Wiedgebouw                      

De gebouwen die worden gecertificeerd in 2021:

 • Vening Meineszgebouw B
 • Leonard S. Ornsteinlaboratorium
 • Educatorium
 • Marinus Ruppertgebouw
 •  Universiteitsbibliotheek Uithof

Heb je vragen over BREEAM?

Neem contact op met  Laurens de Lange Conny Haasnoot Alex Ziegler of Annemiek Pronk van het projectteam.