Duurzaam slopen

Universiteit Utrecht sloopt gebouwen duurzaam

Duurzame sloop van het Wentgebouw

Sinds 2011 worden gebouwen van de Universiteit Utrecht, in opdracht van de directie Vastgoed & Campus, op een duurzame wijze gesloopt. Dit houdt in dat de vrijkomende producten en materialen op de slooplocatie worden gescheiden en vervolgens zoveel mogelijk worden hergebruikt voor het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn geproduceerd.

Duurzaam slopen
Binnen duurzaam slopen geldt het streven naar een zo hoog mogelijk percentage van hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende materialen.

De Universiteit Utrecht hanteert de volgende definitie van ‘hoogwaardig hergebruik’: Hoogwaardig hergebruik is het terugbrengen van bij sloop vrijkomende producten en materialen naar de producenten voor gelijksoortige toepassing.

De wijze van uitvoeren om tot het beste resultaat te komen, is hierbij van groot belang evenals het vastleggen van het gehele sloopproces tot aan hoogwaardig hergebruik.

Het vertrekpunt is altijd dat een product zo hoog mogelijk wordt teruggeplaatst conform onderstaande voorkeursvolgorde:

  1. Preventie: het voorkomen dat er afval ontstaat
  2. Producthergebruik: het hergebruiken van volledige producten als deuren en wastafels
  3. Materiaalrecycling: hoogwaardig (recycling)
  4. Materiaalrecycling: laagwaardig (downcycling)
  5. Verbranding met energieterugwinning
  6. Verbranding
  7. Storten

Waar kan worden vrijgekomen materiaal hergebruikt in het Utrecht Science Park zelf. Zo werd het puin van het onderwijsdeel van het Aardwetenschappengebouw op locatie afgebroken en getransporteerd naar de faculteit Diergeneeskunde waar het werd gebruikt als fundering onder de verharding van wegen en parkeerplaatsen.