Zonnepanelen

De Universiteit Utrecht heeft 4.600 zonnepanelen geplaatst op negen universiteitsgebouwen in het Utrecht Science Park. Jaarlijks wordt met deze panelen 1 miljoen kWh elektriciteit opgewekt.

Samen met het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht heeft het Utrecht Science Park het grootste oppervlak aan zonnepanelen (8.000) in Utrecht en behoort het tot de top in Nederland.

Op 10 oktober 2016 werd het grootste zonnepark in Utrecht gelanceerd. Anton Pijpers vertelt waarom dit belangrijk is voor de Universiteit Utrecht.

Duurzaamheidsambitie

De Universiteit Utrecht heeft de ambitie om in 2020 de helft van het energiegebruik duurzaam op te wekken, onder meer door warmte-koude-opslag, windenergie en het benutten van zonlicht. De bijdrage aan duurzame energieopwekking door zonnepanelen is weliswaar beperkt, maar er zijn ook andere voordelen. Het draagt bij aan een beperking van de CO2-footprint. Uiteindelijk wil de Universiteit Utrecht in 2030 CO2-neutraal zijn.

De zonnepanelen bieden ook de mogelijkheid voor versterking van de onderzoeks- en onderwijscomponent van betrokken faculteiten. Zo doen studenten onder andere onderzoek naar het effect van Oost-West oriëntatie tegenover de gebruikelijke Noord-Zuid ligging, en rekenen zij uit wat de verwachte opbrengst zal zijn op basis van historische zonnestralingsgegevens.

Opgewekte energie

De situering van de 4.600 zonnepanelen, de oriëntatie en de opgewekte energie kun je bekijken in onderstaande afbeelding. Deze resultaten zijn op 26 september 2017 gepresenteerd tijdens de 33e EU Photovoltaic Solar Energy conference in Amsterdam.

Werking zonnepanelen