Zonne-energie

De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Zij streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Door het verminderen van het eigen energieverbruik, optimaal gebruik van fossiele brandstoffen en de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening kan de universiteit de energiedoelstellingen binnen de duurzaamheidsambitie halen.

Door het gebruik van zonne-energie verduurzaamt de Universiteit Utrecht haar elektriciteitsvraag. De universiteit wekt inmiddels met 7.388 zonnepanelen groene (lokale) elektriciteit op. In het Utrecht Science Park zijn op bijna alle daken van universiteitsgebouwen en parkeerplaatsen waar het nu technisch mogelijk is zonnepanelen geplaatst. In de toekomst wordt het door nieuwe ontwikkelingen weer mogelijk om meer daken te gaan benutten. Bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen met lichtere kunststof panelen. Samen met het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht heeft het Utrecht Science Park het grootste oppervlak aan zonnepanelen in Utrecht en behoort het tot de top in Nederland.

Op 10 oktober 2016 werd het grootste zonnepark in Utrecht gelanceerd. Anton Pijpers vertelt waarom dit belangrijk is voor de Universiteit Utrecht.

Zonneweides in het Utrecht Science Park?

Circa 3% van de elektriciteitsvraag van de Universiteit Utrecht wordt nu met eigen zonnepanelen opgewekt. Dit is een goede eerste stap, maar zeker niet voldoende voor de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening.

Van schapenweide naar zonneweide met schapen en meer biodiversiteit
Om meer groene elektriciteit te kunnen opwekken doet de universiteit - naast een verkennende studie naar de mogelijkheden van windenergie - onderzoek naar de mogelijkheden van zonneweides in het Utrecht Science Park. De Universiteit Utrecht onderzoekt hoe een weide op de campus,
 begraasd door schapen van de Faculteit Diergeneeskunde, drievoudig kan worden benut:

1. als schapenweide
2. als weide met zonnepanelen (zonneweide)
3. als weide
waar de biodiversiteit wordt versterkt 

Als de zonneweide slaagt, dan kan de Universiteit Utrecht een groter deel van haar elektriciteitsvraag duurzaam lokaal opwekken. De opwekte elektriciteit wordt ingepast in een smart grid met opslag en buffering. 

Living labs

Zonnepanelen bieden de mogelijkheid voor versterking van de onderzoeks- en onderwijscomponent van betrokken faculteiten. Zo doen studenten onder andere onderzoek naar smart grids en naar het effect van Oost-West oriëntatie tegenover de gebruikelijke Noord-Zuid ligging, en rekenen zij uit wat de verwachte opbrengst zal zijn op basis van historische zonnestralingsgegevens.

Vragen over zonne-energie?

Neem voor meer informatie via e-mail contact op met Gudo Borger: g.a.borger@uu.nl