Impact vergroten

Door onze kennis te delen, meer onderwijs en onderzoek over biodiversiteit te realiseren en het draagvlak voor biodiversiteitsherstel te vergroten, kunnen we meer mensen bereiken die zich in kunnen zetten voor biodiversiteit. Zo vergroot de universiteit de (positieve) impact op biodiversiteit.

Deltalab: Biodiversiteitsonderzoek op de campus

Het Deltalab is ontstaan omdat de universiteit de ambitie om biodiversiteit te vergoten wil verbinden aan onderwijs en onderzoek. Merel Soons, hoogleraar biodiversiteit, doet samen met een groep studenten onderzoek in dit living lab. Het lab is inmiddels uitgebreid met een afdeling ecohydrologie.

De onderzoeksresultaten van het DeltaLab kan de universiteit direct inzetten voor beheer gericht op herstel van de biodiversiteit van het eigen gebied.

Merel Soons in de mini-documentaire - 'het gebeurt in Utrecht'

Green Office Universiteit Utrecht

De Green Office is het centrale platform waar jonge geesten de handen in elkaar slaan om de Universiteit Utrecht te ondersteunen in haar duurzame ontwikkelingen. Het platform deelt kennis met de universitaire community en organiseert activiteiten om elkaar te ontmoeten en zich samen in te zetten op bepaalde thema’s, waaronder biodiversiteit. Hieronder een greep uit initiatieven van de Green Office: