Eigen gebied vergroenen

Volwassen houtwal Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht beheert een gebied van 350 hectare. Een groot deel van dit gebied omvat het Utrecht Science Park. Dit heeft een essentiële rol als verbindend element tussen de omliggende natuurgebieden. De universiteit heeft zich ten doel gesteld het eigen gebied gericht te vergroenen en zo lokaal biodiversiteit te herstellen, versterken en duurzaam te gebruiken.

Werkwijze

Groene, op zichzelf staande landschapselementen worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Denk hierbij aan houtwallen, heggen, bermen, lanen, bomenrijen en struikvegetaties die elkaar in het landschap ontmoeten. Zo worden er loop- en vliegroutes voor allerlei diersoorten gecreëerd (denk aan reeën, dassen, steenuilen, etc) en worden leefgebieden voor planten en dieren met de omringende natuurgebieden en landgoederen verbonden.

Biodiversiteit in het Utrecht Science Park

Samen met onderzoeksbureau Dactylis heeft de universiteit gewerkt aan een inrichtings – en beheerplan herstel biodiversiteit Utrecht Science Park. Hieronder zie je een impressie van het Utrecht Science Park. In dit gebied neemt de universiteit van nu tot aan 2035 verschillende maatregelen om biodiversiteit te versterken. Bekijk de interactieve routekaart om meer te weten te komen over wat deze verschillende maatregelen inhouden.

Gidssoorten

Daarnaast beschermt de universiteit actief het leefgebied van plant- en dierpopulaties die kenmerkend zijn voor dit gebied. Deze gidssoorten, of icon species zijn dier- en plantsoorten waarvan de aanwezigheid iets zegt over hoe goed een ecosysteem functioneert. De aanwezigheid van een Europese das laat bijvoorbeeld zien dat het gebied bebossing heeft met voldoende schuilplekken en gevarieerd voedsel, waaronder andere dier- en plantensoorten.

Om ervoor te zorgen dat deze dieren en planten zich in het Utrecht Science Park thuis voelen, maakt de universiteit de leefgebieden toegankelijker. Bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers aan te leggen voor amfibieën en broeihopen te realiseren voor reptielen.

De universiteit heeft twintig gidssoorten benoemd. Deze dier- en plantsoorten worden gemonitord en leefgebieden worden waar dat kan verbeterd. Ben je benieuwd welke soorten dat zijn, en wat zij bijdragen aan het gebied? Bekijk de gidssoorten in de galerij.

Ecologisch beheerde bermen

In het Utrecht Science Park zijn er ontzettend veel groene scherven en bermen. Zo’n 80.000m2 bij elkaar. Deze worden nu ecologisch beheerd, wat betekent dat het groen beheer tijdens het maaien delen overslaat ter bescherming van de habitats van verschillende dier- en plantsoorten. Op onderstaande foto kun je zien hoe dat eruit ziet.

Houtwallen

Een effectieve manier om het leefgebied en loop- en vliegroutes voor dier- en plantsoorten te vergroten is door houtwallen aan te leggen. Een houtwal is een erfafscheiding met een ecologische functie die uit een reeks dicht op elkaar geplante bomen en struiken bestaat. In 2021 werd de start gemaakt met de aanleg van een houtwal waar nu in totaal 6.000 (!) bomen staan.

Biodiversiteitshubs

In 2021 organiseerde de universiteit een biodiversiteitswedstrijd. Het ontwerp van de winnaar zou worden gerealiseerd in het Utrecht Science Park. Rémy Visscher, de winnaar, bedacht biodiversiteitshubs. Dit is een landschapsontwerp dat fungeert als kleine biotoop, en komt ten goede van de lokale biodiversiteit. Inmiddels heeft de universiteit een biodiversiteitshub gemaakt. Deze bestaat uit een wadi, inheemse beplanting, een verhoging en boomstammen.