Biodiversiteitsvoetafdruk verkleinen

De universiteit wil biodiversiteit vergroten op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Daarom wordt er ook kritisch gekeken naar de eigen (mondiale) biodiversiteitsvoetafdruk. Deze voetafdruk wordt gevormd door wat de universiteit inkoopt, bouwt en weggooit en heeft invloed op biodiversiteit ver weg en dichtbij, afhankelijk waar materialen geproduceerd worden en hoe afval verwerkt wordt.

De universiteit legt de nadruk bij het verkleinen van de voetafdruk vooralsnog op de vijf componenten van de Nederlandse biodiversiteitsvoetafdruk  en CO2 compensatie. Dit zijn het gebruik van vlees, zuivel en ander voedsel, hout en papier, bebouwing, transport en infrastructuur, en kleding en textiel. Afval maakt onderdeel uit van alle genoemde componenten en ook watergebruik en kwaliteit worden meegenomen in een reductieplan.

Initiatieven

Materialencentrum - De universiteit heeft een eigen milieustraat, ook wel materialencentrum genoemd, waar afval/bouwmaterialen worden gescheiden en waar mogelijk wordt gekeken hoe deze kunnen worden hergebruikt. De milieustraat bevindt zich in het Utrecht Science Park.

Circulair meubilair - Sinds februari 2022 heeft de universiteit een nieuw beleid met betrekking tot het inkopen van (nieuw) meubilair. Het uitgangspunt is circulariteit, wat betekent dat er zoveel mogelijk meubels worden hergebruikt. Als dit niet mogelijk is worden meubels tweedehands ingekocht. In het laatste geval worden er nieuwe circulaire meubels ingekocht.

Catering – De universiteit werkt met cateraar Eurest aan een verantwoord, natuur inclusief, verspillingsvrij aanbod met een focus op plantaardig voedsel. Zo werkt Eurest bijvoorbeeld samen met Winnow en Too Good to Go om verspilling tegen te gaan, is de bedrijfskleding circulair en gemaakt van gerecycled textiel en PET flessen en biedt Eurest alleen milieuvriendelijke wegwerpartikelen aan.