Biodiversiteit

Kruidenrijke bermen , natuurvriendelijke oevers, soortenrijke akkers  en een fruitboomgaard in een autoluw, energieopwekkend gebied met de Botanische Tuinen als groen hart. Een landschap waar het groen met elkaar en de natuurlijke gebieden rondom verbonden is. Het zou zomaar een voorstelling kunnen zijn van het Utrecht Science Park (USP) in 2035.

De Universiteit Utrecht streeft naar meer biodiversiteit op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Deze ambitie wordt o.a. genoemd in het Strategisch Plan. Hoe maken we dit waar en waarom willen we dat?

Strategie en beleid

De komende beleidsperiode wordt biodiversiteit versterkt en herstelt en wordt duurzaam gebruik van biodiversiteit bevorderd door:

1. Het eigen gebied gericht en effectief te vergroenen
2. De ecologische voetafdruk van de Universiteit Utrecht te verkleinen
3. Impact te vergroten

Biodiversiteitsraad

Om de eigen wetenschappelijke expertise optimaal te benutten, is er een biodiversiteitsraad aangesteld. Deze raad ondersteunt de beleidsontwikkeling vanuit de wetenschap en voorziet het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies hoe de universiteit biodiversiteit kan versterken. De raadsleden zijn hoogleraren van verschillende disciplines. 

De leden:

 • Merel Soons 
  Hoogleraar, focus ecologie, biodiversiteit en natuurbescherming - voorzitter 

 • Edwin Pos
  Wetenschappelijk directeur Botanische Tuinen

 • Hens Runhaar 
  Universitair hoofddocent, Governance van natuur en biodiversiteit, Copernicus Institute en gasthoogleraar WUR

 • Marie-Jeanne Schiffelers
  Universitair hoofddocent, senior adviseur en manager USBO Advies

Dossier biodiversiteit

De universiteit heeft verschillende dossiers gemaakt, om (lopend) onderzoek en initiatieven met betrekking tot een bepaald thema in- en overzichtelijk te maken voor een algemeen publiek. Zo is er ook een dossier biodiversiteit samengesteld.