Utrecht Sustainability Institute (USI)

Logo Utrecht Sustainability Institute

Het Utrecht Sustainability Institute (USI) draagt als kennis- en innovatiemakelaar bij aan duurzame stedelijke ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal, startend vanuit de regio Utrecht. Door het aanbod en de vraag naar duurzame kennis en innovaties met elkaar te verbinden, versterkt USI de innovatiekracht van de Universiteit Utrecht en andere Utrechtse kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

In nauwe samenwerking met regionale partijen initieert USI onderzoeks- en innovatieprojecten die zich richten op het duurzaam omgaan met de strategische voorraden energie, water en grondstoffen in de stad. Daarbij biedt USI een platform voor kennisdeling en debat, bijvoorbeeld door het organiseren van Circular Economy Labs.

Utrecht Sustainability Institute (USI)

Bestuursgebouw

Adres: 

Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht

Tel: (030) 253 72 06
E-mail: usi@uu.nl

USI is gevestigd in het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht, ruimte 0.43