Duurzaamheid op de UU

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. In lijn met deze eerste zin uit de missie, stelt de universiteit duurzaamheid centraal in haar kerntaken onderwijs en onderzoek en in de bedrijfsvoering. Inmiddels is de transitie naar een duurzame samenleving een van dé opgaves van onze tijd geworden.

Wat is de opgave?

De zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (2015) laten de breedte zien van de sociale, economische en ecologische uitdagingen van dit moment. Het zijn onderwerpen als soortenrijkdom, toegang tot schoon drinkwater, onderwijs en gendergelijkheid die de wereld een flinke opdracht geven voor het jaar 2030. Een urgente uitdaging is het verminderen van uitstoot van broeikasgassen om onder de 2 – liefst 1,5 - graden temperatuurstijging te blijven. Uit IPCC rapporten - waaraan ook wetenschappers van de Universiteit Utrecht bijdroegen - blijkt dat een stijging van meer dan 2 graden deze eeuw vergaande gevolgen zal hebben voor de mensheid. Volgens hetzelfde IPCC stevent de wereld nu af op een temperatuurstijging van 3 graden.

Universiteit Utrecht als veranderkracht

In 383 jaar tijd heeft de Universiteit Utrecht aan de wieg gestaan van een groot aantal ontdekkingen en wetenschappelijke doorbraken. Generaties aan studenten zijn door de universiteit opgeleid en leveren nu op hun beurt een bijdrage aan de maatschappij. Één van de kernambities van het nieuwe Strategisch Plan van de universiteit is dan ook:

‘Studenten en medewerkers dragen bij aan een betere wereld. Onze missie en de Sustainable Development Goals zijn integraal onderdeel van ons onderwijs, onderzoek, impact en bedrijfsvoering.’

De universiteit wil dat iedere student in aanraking komt met duurzaamheidsthema's, ongeacht de studierichting. De studenten zijn de echte agents of change van de universiteit. Dit bewustzijn neemt de student vervolgens mee zodra deze de maatschappij ingaat.

Practice what you teach

Met onderzoek en onderwijs als core business en een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het logisch dat dit effect heeft op de bedrijfsvoering en het beheer van de campus. Ook hier komt de rol van een universiteit als veranderaar aan het licht. De universiteit is op weg naar een klimaatneutrale en zerowaste bedrijfsvoering, wil de biodiversiteit op de campus versterken en werkt aan toekomstbestendige gebouwen.

Living Lab

Binnen de context van duurzaamheid werkt de universiteit aan het integreren van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Het streven is de universiteit als één Living Lab te laten functioneren waar onderzoekers, studenten en beheerders samenwerken aan oplossingen voor een duurzame campus en samenleving. We nodigen je van harte uit verder te lezen in onze Duurzaamheidsmonitor 2019, waarin de toenemende rijkheid aan living labs snel zichtbaar wordt.