Duurzaam bewustzijn

De Universiteit Utrecht (UU) bestaat uit zo’n 32.000 studenten en 7.000 medewerkers. Zij spelen een cruciale rol in de verduurzaming van de universiteit. Niet alleen zijn zij het die veranderingen binnen de organisatie realiseren; ook nemen zij deze ervaring mee naar andere omgevingen. Zo reikt de duurzame impact van medewerkers en studenten in potentie nog een stuk verder. Genoeg reden voor de UU om het niveau van kennis en leiderschap onder haar medewerkers en studenten verder te versterken. De stap die hieraan voorafgaat is het vergroten van het bewustzijn rondom duurzaamheid.

Indicatoren

Duurzaam bewustzijn wordt op twee manieren gemeten:

 • Het socialemediabereik van de Green Office geeft een indicatie van de interesse van medewerkers en studenten in de duurzame ontwikkeling van de universiteit. De UU vindt het belangrijk dat het bewustzijn van studenten en medewerkers op het gebied van duurzaamheid groeit in de periode dat zij door werk of studie verbonden zijn aan de universiteit. Het bewustzijn ten aanzien van een bepaald onderwerp is niet eenvoudig meetbaar. Wel zijn er meetbare zaken die een indicator kunnen zijn voor het bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid, zoals volgersaantallen op sociale media.
 • Het aantal studentvrijwilligers van de Green Office geeft een indicatie van de betrokkenheid van studenten bij de duurzame ontwikkeling van de universiteit. Het doel is de betrokkenheid van de vrijwilligers te verhogen zodat zij voor langere tijd aan de Green Office verbonden willen zijn. Daarnaast wil de Green Office de diversiteit van studierichtingen van studenten die zich aanmelden als vrijwilliger verhogen: de verschillende faculteiten moeten allemaal terug te zien zijn in het Green Office-vrijwilligersbestand. De Green Office werft actief nieuwe vrijwilligers, met name tijdens de introductietijd en de start van het academisch jaar, met zowel online als fysieke promotie.

Vanaf 2020 worden nieuwe indicatoren aan de duurzaamheidsmonitor toegevoegd, zoals aantallen bezoekers van evenementen rondom het thema duurzaamheid, de hoeveelheid van de afvalberg geredde items middels de Green Office Thrift Shop en het aantal uitgereikte Travel Green Grants.

KPI’s voor het meten van duurzaam bewustzijn onder studenten en medewerkers

10.1 Socialemediabereik Green Office UU

Eind 2019 was het aantal volgers van het Green Office-instagramaccount 1.534 (32% groei t.o.v. eind 2018) en het aantal Green Office-facebookpaginalikes 3.899 (17% groei t.o.v. eind 2018).

De Green Office zet in op een organische groei van haar bereik door middel van het bieden van inhoudelijke, integere content via haar socialemediakanalen. Naast het aanbieden van content op de eigen kanalen, startte de Green Office in het najaar van 2019 met zogeheten maandelijkse Insta story takeovers van het UU-instagramkanaal. De drie stories in 2019 bereikten telkens ruim 4.000 volgers.

10.2 Aantal vrijwilligers 

In 2019 waren 85 vrijwilligers actief bij de Green Office.

Omdat de Green Office bewust met een wisselend vrijwilligersaantal per jaar werkt, op basis van de inhoud van projecten, zegt deze indicator op de lange termijn niet veel meer over het verloop van de betrokkenheid onder studenten. Daarom zal deze indicator in de volgende editie waarschijnlijk worden vervangen door andere indicatoren, zoals aantallen evenementenbezoekers.

Activiteiten 2019  

 • De Green Office ging een samenwerking aan met het Digitaal Universiteitsblad (DUB). Eind 2019 publiceerde DUB het eerste Green Office-artikel uit het thema duurzaam reizen. Het artikel werd in totaal ruim 3.700 keer geopend. In 2020 wordt deze samenwerking doorgezet.
 • Ook de lokale media schonken aandacht aan projecten van de Green Office. Zo kwamen Radio M en RTV Utrecht langs bij het Future Food Lab en publiceerden De Utrechtse Internet Courant (DUIC), nu.nl en RTV Utrecht over het tiny forest.
 • De Green Office onderzocht in hoeverre studenten belang toekennen aan duurzaamheid. Onder de respondenten vond het merendeel duurzaamheid zeer belangrijk. Internationale studenten scoorden hierin significant hoger dan Nederlandse studenten. Ook vonden vrouwelijke respondenten duurzaamheid over het algemeen belangrijker dan mannelijke respondenten. Meer dan de helft van de ondervraagden was reeds bekend met het werk van de Green Office.
 • In september opende het Future Food Lab in het Educatoriumrestaurant. Het Future Food Lab is een samenwerking tussen cateraar Sodexo, Future Food Utrecht en de Green Office. Binnen het Future Food Lab verkennen studenten, wetenschappers, medewerkers en cateraar samen een toekomst van duurzaam voedsel.
 • In november plantte de Green Office in samenwerking met de Utrechtse Biologenvereniging een tiny forest in het Utrecht Science Park. Dit is Nederlands eerste tiny forest dat in beheer is van een universiteit. Een totaal van 600 bomen vergroot de ecologische waarde van de campus en biedt kans voor onderzoek.
 • Twee succesvolle (vervolg)edities van de Green Office Thrift Shop vonden plaats, waarbij duizenden items van vertrekkende studenten een tweede leven kregen in de kamers van nieuwe studenten. Ook veel medewerkers maakten gebruik van deze  tweedehandswinkel in het USP.
 • De Green Office werkte aan extra zichtbaarheid door pop-ups te organiseren bij verschillende Studium Generale-lezingen.
 • In de zomer van 2019 opende ook het University College Roosevelt een eigen Green Office: het Eleanor Green Office. Net als haar zusterafdeling in Utrecht richt de Eleanor Green Office zich op het organiseren van activiteiten en projecten om de community te betrekken bij de duurzame ontwikkeling van de universiteit.
 • In 2019 startte de eerste editie van Our Big Fat Green Trip. Met deze campagne stimuleert de Green Office studieverenigingen om duurzamere reisplannen te maken.
 • In de Green Office vonden in 2019 voor het tweede jaar themasessies duurzaamheid plaats. Deze werden georganiseerd door de directie Vastgoed & Campus (V&C), met als doel medewerkers op een laagdrempelige manier te inspireren tot werkgerelateerde duurzaamheidskeuzes. In totaal bezochten zo’n 650 medewerkers de sessies.
 • Sinds 2018 maakt het programma duurzaamheid duurzame content voor tv-schermen in gebouwen. Deze content heeft als doel het duurzaam bewustzijn onder medewerkers en studenten te vergroten. De content belicht duurzaamheidsontwikkelingen, feiten en cijfers en geeft duurzaamheidsverhalen vanuit de organisatie weer. In 2019 is het concept doorontwikkeld en wordt de content iedere twee maanden ververst. Dit heeft ervoor gezorgd dat meer gebouwen en faculteiten de content laten meedraaien op eigen screencasting schermen. Daardoor is het totale bereik vervijfvoudigd sinds 2018.

Vooruitblik 2020 

In 2020 organiseren verschillende afdelingen van de Universiteit Utrecht wederom evenementen met als doel het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn van studenten en medewerkers. Bijvoorbeeld: 

 • Een virtuele biodiversiteitsweek: in mei organiseert de universiteit een virtuele biodiversiteitsweek. Studenten en medewerkers worden meegenomen in het belang van biodiversiteit, zowel op lokaal als op internationaal niveau, en in de biodiversiteitsplannen van de universiteit. Tijdens de week worden UU’ers ook gestimuleerd zelf aan de slag te gaan met biodiversiteit, bijvoorbeeld op eigen tuin of balkon. Daarnaast zijn er virtuele wandelingen door het groen in en rondom het USP beschikbaar.
 • Het Future Food Lab krijgt een vervolg. Per juni 2020 is er een nieuwe cateraar gecontracteerd waarmee de universiteit het Future Food Lab verder gaat ontwikkelen. Doel blijft wetenschap, onderwijs en voedselvoorziening met elkaar te combineren en de restaurantbezoeker te informeren over duurzame voedselkeuzes.
 • De duurzame monitor, die medewerkers in de fysieke ruimte op creatieve wijze informeert over duurzaamheid op de universiteit, wordt verder ontwikkeld. Het aantal locaties wordt uitgebreid. Doel is om in 2020 duurzame content in tien universiteitsgebouwen te laten draaien.
 • Studenten kunnen in 2020 aanspraak maken op de Travel Green Grant: de UU stelt voor circa 150 uitwisselingsstudenten per semester een Travel Green Grant ter beschikking. Voorwaarde is dat de studenten het vliegtuig laten staan en in plaats daarvan voor een minder milieubelastende optie kiezen, zoals de bus of trein.