CO2-footprint

De Universiteit Utrecht wil in 2030 COneutraal zijn en in 2020 33% reductie realiseren ten opzichte van basisjaar 2014. Sinds 2014 publiceert de universiteit jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van de organisatie. De totale CO2-uitstoot in 2019 bedroeg 62.780 ton. Dat is 1% meer dan in 2018. In 2019 was de footprint 17.311 ton (22%) minder dan in 2014.

De belangrijkste ontwikkelingen in 2019 zijn ingrepen en besluiten die de komende jaren effect gaan hebben op de footprint: vastgoedvernieuwing, duurzaam reizen en een andere organisatie van de landbouw. Tezamen, zo blijkt uit voorlopige berekeningen, leiden deze maatregelen ertoe dat de UU in het komende decennium in totaal minder CO2 zal uitstoten dan in de afgelopen zes jaar.

Onderstaande figuur toont de CO2-uitstoot van de Universiteit Utrecht over de jaren.

Terwijl de UU een grootscheepse energietransitie voorbereid voor de gehele campus, is ondertussen voor onderwijs en onderzoek betrouwbare warmte en elektra nodig. Dat komt nu nog uit de eigen gasgestookte centrale. Die wordt in de loop van de komende tien jaar overbodig als de UU de campus met duurzame bronnen kan verwarmen.

Waarom steeg de uitstoot licht in 2019? De centrale werkte iets harder in 2019. Dat was nodig omdat een ketelhuis werd gerenoveerd. Omdat de centrale naast warmte ook elektriciteit levert, kocht de UU automatisch minder windenergie in en werd de energiemix dus iets ‘grijzer’.

In 2019 wekte de universiteit ruim 3% van de gebruikte energie op met eigen hernieuwbare bronnen. Samen met de inkoop van windenergie en groen gascertificaten was het aandeel hernieuwbaar, 25% van de totale energiemix. De universiteit wil in 2030 100% van de gebruikte energie lokaal en hernieuwbaar opwekken. Zonder de inkoop van windenergie en groen gas zou de uitstoot in 2019 70.445 ton zijn.

Opbouw CO2-uitstoot Universiteit Utrecht: 2014-2019

Onderstaande figuur toont de belangrijkste veroorzakers van de universitaire CO2-uitstoot.

*De CO2-uitstoot betreft de volgende broeikasgassen: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 en NF3.