Sustainability Fund

Het Sustainability Fund wil groene initiatieven en living labs op de campus bevorderen door middel van transdisciplinaire samenwerking. Het fonds is een initiatief van de Sustainability Office en is opgericht om bij te dragen aan de ambitie van de universiteit om een organisatie te worden waar onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering effectief samenwerken aan gezamenlijke doelen. Denk aan de transitie van de universiteit naar een sociaal en ecologisch duurzame organisatie.   

De Green Spark Grant, verbonden aan de Green Office, is bedoeld om praktische duurzaamheidsinitiatieven op de campus te helpen realiseren. De Campus Sustainability Grant is verbonden aan UULabs en is bedoeld om de oprichting en doorontwikkeling van living labs op de campus te stimuleren. 

Let op: beide beurzen hebben verschillende aanvraag- en beoordelingscriteria, lees het onderstaande document daarom zorgvuldig door.  

Green Spark Grant

Campus Sustainability Grant

Tijdlijn en deadlines Campus Sustainability Grant