Van Leerzem Fonds

Doel: bijdragen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers op het gebied van de interne geneeskunde
Financering door: nalatenschap van mevrouw Johanna Alida van Leerzem (1933-2018)

In 2018 ontving het Utrechts Universiteitsfonds de grootste nalatenschap in haar geschiedenis. Mevrouw Johanna Alida van Leerzem liet haar gehele vermogen, met een omvang van 1,2 miljoen euro, na aan de universiteit waar zij in de jaren vijftig haar opleiding genoot. Met haar nalatenschap draagt zij bij aan klinisch wetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers op het gebied van de interne geneeskunde.

Welke onderzoeken komen in aanmerking voor subsidies?

Het fonds is bestemd voor het leveren van financiële bijdragen aan patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en aan fundamenteel onderzoek op het gebied van de interne geneeskunde. Voorstellen voor een aanvraag verlopen via secretariaat van de DIGD (mail naar secretariaat-divisieleiding-digd).

Voorwaarden voor een aanvraag betreffen:

  • onderzoek geïnitieerd vanuit de DIGD;
  • origineel wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd door een jonge onderzoekers (<35 jaar);
  • een aanvulling of matching van reeds binnen de 2e-4e geldstroom gehonoreerd onderzoek;
  • onderzoek waarvan de maatschappelijke relevantie (het daadwerkelijk bereiken van een stap voorwaarts in de zorg) aantoonbaar is.

Volgens prof. dr. Carlo Gaillard, internist-neuroloog en hoofd van de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie UMC Utrecht, is het fonds een belangrijke steun in de rug voor jonge onderzoekers. Zo werd het onderzoek naar hemofilie door dr. Merel Timmer, post-doc onderzoeker en fysiotherapeut UMC Utrecht en docent Physiotherapy Science, al ondersteund door het Van Leerzem Fonds. Dankzij de nalatenschap van Annie van Leerzem kan ze gericht onderzoek doen naar hoe fysiotherapeuten in de wijk en fysiotherapeuten in expertisecentra de samenwerking en zorg kunnen verbeteren.