UCU-beurzen

UCU Fund

UCU verstrekt ieder jaar ongeveer 60 beurzen aan veelbelovende  studenten die een studie aan UCU anders niet zouden kunnen betalen. Financiële bijdragen variëren van €3000 voor een gedeeltelijke beurs, tot €12,500 voor een volledige beurs. Het toe te kennen bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de financiële situatie van de kandidaat.

UCU-beurzen worden gefinancieerd uit UCU ’s eigen middelen, bijdragen uit de UU Excellence Scholarships en giften van derden, zoals studenten, alumni en anderen die UCU een warm hart toedragen.

Usman Mahar

Steun studenten als Usmar!

"I see the Utrecht University Fund, the UU Excellence Scholarship Fund, and the various other sources that fund the UCU scholarships as catalysts, essential to my intellectual and personal growth. They afforded me the time and mental space to participate in various extracurricular, social and civic activities whilst keeping my complete academic focus. While the scholarship enabled me the freedom to live a healthy campus life during my time at UCU, it also meant that I could finish my degree with the required academic proficiency and results. Proficiency and results that I needed to get into my preferred master's program at Heidelberg University. As I head towards the end of my degree here in Germany, I cannot help but think that a big reason I am here today is the scholarship that I received at UCU." 

Usman Mahar, class of 2014