Generous for generations

Aan de Domstad blijf je je hele leven verbonden.

Positieve impact in de samenleving

We zien de wereld de komende jaren fundamenteel veranderen en wetenschap, onderzoek en onderwijs krijgen een andere rol. Waar binnen de universiteit vroeger het accent lag op ‘overdragen van kennis’, gaat het nu om ‘samen leren omgaan met kennis’. En het leren stopt niet langer wanneer het initiële diploma behaald is. Daarom zet de Universiteit Utrecht al een aantal jaren in op Onderwijs for Professionals en Open Science: wetenschap die gaat voor positieve impact in de samenleving. Zo vormen we studenten tot permanent lerende burgers die bovendien de veranderaars zijn die de maatschappij van morgen niet alleen beleven maar ook maken. Niet alleen tijdens, maar ook lang na de studententijd. Niet als individu, maar als collectief.

De ruim 220.000 alumni van Universiteit Utrecht blijven altijd onderdeel van de Utrechtse universitaire gemeenschap. Zij helpen studenten en elkaar in hun loopbaan, een leven lang. Zij volgen onderwijs voor professionals, zetten zich in voor onderwijs en studenten en zijn samenwerkingspartner of donateur bij academisch onderzoek. Door deze levenslange verbondenheid kunnen ook nieuwe generaties studenten een groot netwerk opbouwen. Aan de Domstad blijf je je hele leven verbonden.

Dat is wat wij bedoelen met Generous for generations!

Betrokkenheid van alle generaties

Een belangrijke schakel in die verbinding van generaties is het Utrechts Universiteitsfonds, dat in 1886 werd opgericht door alumni van de Universiteit Utrecht met als doel om de band van alumni te verstevigen en generaties bij elkaar te brengen om samen het verschil te maken voor een betere toekomst. Via het fonds dragen alumni bij aan gelijke kansen voor iedereen die wil studeren aan de Universiteit Utrecht, een mooie en rijke studententijd en aan bijzondere onderzoeksprojecten. Via het Universiteitsfonds kunnen studenten de wereld in en komt de wereld naar de universiteit.

Als alumnus van de Universiteit Utrecht wil je in staat worden gesteld om kennis uit te wisselen en kritisch te onderzoeken en te putten uit je netwerk om anderen te inspireren en te mobiliseren om gedeelde ambities te stellen en systemische verandering tot stand te brengen. Zo krijg je als alumnus steeds meer kansen om bij te dragen aan een lerende samenleving. Het Utrechts Universiteitsfonds is een fonds ‘voor en door’ alumni. We zullen steeds vaker vragen om meer betrokkenheid van alumni van alle generaties, met een net zo tijdloos als eenvoudig doel: generaties verbinden om via Universiteit Utrecht bij te dragen aan een betere wereld. Door bij te dragen aan het Utrechts Universiteitsfonds word je deel van een uniek netwerk van alumni die hun hele professionele leven ervaringen en inzichten blijven delen met alle generaties. Dat is wat wij bedoelen met Generous for generations!

Margot van Sluis-Barten

Margot van Sluis-Barten, MSc
Directeur Utrechts Universiteitsfonds