Organisatie van de Hofvijverkring

Het Hofvijverfonds is ondergebracht bij het Utrechts Universiteitsfonds.

Het bestuur van de Hofvijverkring draagt zorg voor de relatie met het Utrecht Universiteitsfonds en met de deelnemers aan de kring. Een bestedingscommissie selecteert de begunstigden en adviseert over de bestedingen van het fonds. Deze commissie bestaat uit minimaal twee bestuursleden en de Rector Magnificus of zijn vertegenwoordiger.Het bestuur van de Hofvijverkring bestaat uit: 

Drs. C.H. (Corrie) Kikkert-Hindaal, voorzitter 
Mr. M.A.A. (Martine) Mondt-Schouten, secretaris
Mr. A.H. (Hans) den Breems, penningmeester
Mr. E.F. (Erry) Stoové  
Dr. K.C. (Ka Chun) Cheung
Drs. J.J. (Jenneke) Feddes

Adviseurs:
Mr. H. (Henk) Gajentaan
 

Mede-initiatiefnemers:
Mr. L.C.F.A.J.S. (Rens) de Leur
Dr. Mr. T.G. (Giap) Tan