Crowdfunding voor studenten in nood door coronavirus

Draag bij aan morgen

Het Utrechts Universiteitsfonds voert een crowdfundingsactie voor studenten die door de coronacrisis in acute financiële problemen komen. Zo kunnen we studenten in nood, voor wie bestaande regelingen geen uitkomst bieden, helpen. Draagt u ook bij?

Waarom deze actie?

Op het mailadres dat de universiteit heeft opengesteld voor vragen rond de coronacrisis komen veel vragen van studenten binnen. Dit inspireerde het Utrechts Universiteitsfonds om extra middelen te werven voor studenten in nood. Het gaat om aanvullende financiering op voorzieningen die gelden voor studenten die door overmacht studievertraging oplopen of die door persoonlijke omstandigheden financieel in het nauw komen. 

Toekenning gebeurt in nauwe samenwerking met de universiteit en op advies van de studentendecanen. We hopen daar bij te kunnen dragen waar de nood het hoogst is.