Criteria en aanvragen Hans de Bruijn Fonds

Heb je een goed idee voor een onderzoeksproject op het gebied van de stratigrafie, paleontologie en evolutie van gewervelde en ongewervelde dieren, maar te weinig geld om het uit te voeren? Heb je een docent of hoogleraar als begeleider? Kun je niet terugvallen op (andere) fondsen van Aardwetenschappen? Doe dan een beroep op het Hans de Bruijn Fonds.

Creatieve ideeën

Het Hans de Bruijn fonds ondersteunt studenten en onderzoekers van de Universiteit Utrecht financieel bij hun zelfstandige onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld bachelor-of masterthesis, promotie- of post-doc onderzoek). Je kunt die financiële ondersteuning gebruiken om de kosten te dekken van bijvoorbeeld veldwerk, consumptie, analyse, faciliteiten die je nodig hebt voor experimenten, enzovoorts. Het fonds streeft ernaar de creativiteit van studenten en onderzoekers te stimuleren bij het ontwikkelen van hun onderzoeksideeën.

In aanmerking voor een bijdrage uit het Hans de Bruijn Fonds komen aanvragen voor :

  • reisbeurzen aan (bij voorkeur jonge) onderzoekers ten behoeve van veldwerk, onderzoek of congresbezoek om resultaten van onderzoek te presenteren;
  • ondersteuning bij de aanschaf van voor genoemd onderzoek benodigde apparatuur of hulpmiddelen;
  • voor het doen aanstellen van (bij voorkeur jonge) onderzoekers in de stratigrafie en paleontologie middels het geheel of gedeeltelijk financieren van tijdelijke aanstellingen, al dan niet in deeltijd. Dit type aanvraag kan alleen worden ingediend door medewerkers van het departement Aardwetenschappen.

Hoe aanvragen?

Zowel studenten als onderzoekers van de Universiteit Utrecht kunnen een aanvraag indienen, als je voldoet aan de criteria. Bij het aanvragen van subsidie vragen we je naar:

  • begroting van je project
  • beschrijving van je project
  • je motivatie
  • beknopt CV
  • contactgegevens van je supervisor

Dien je aanvraag in via het aanvragenportaal van het Utrechts Universiteitsfonds, dit kan in specifieke aanvraagperiodes. Bekijk de informatie die op jou van toepassing is:

Deadlines en aanvragen voor studenten
Deadlines en aanvragen voor onderzoekers