Buddyprogramma Debuut

Behnaz Wasighi (12), scholier, en Roshi Flippo (21), student Universiteit Utrecht
“Ik doe mee aan dit programma omdat ik later dokter wil worden en dan is het handig als ik al iets weet over studenten, studeren en de universiteit zelf”

Behnaz Wasighi (12), scholier, en Roshi Flippo (21), student Universiteit Utrecht

Hoe kan je weten hoe het is om aan een universiteit te studeren, als je ouders, broers of zussen je nooit zijn voorgegaan? Debuut, het buddyprogramma van de Universiteit Utrecht, koppelt scholieren uit groep acht van wie de directe familie niet aan een universiteit gestudeerd heeft voor een halfjaar aan studenten zoals Roshi. “Het is belangrijk dat kinderen zien dat studeren aan de universiteit voor iedereen haalbaar is.” Het programma wordt onder andere gefinancierd door het RechtOpLeren Fonds, een van de fondsen op naam onder het Utrechts Universiteitsfonds. 

Geef om onderwijs voor iedereen uu.nl/rechtopleren