Aanvraag indienen Jubileumfonds Diergeneeskunde

Het is mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Jubileumfonds Diergeneeskunde, sinds 2019 ondergebracht bij het Utrecht Universiteitsfonds.

Het Jubileumfonds heeft als doelstellingen het bevorderen van het wetenschappelijk diergeneeskundig en zoötechnisch onderzoek, en het stimuleren van onderzoek dat de vermindering van proefdiergebruik beoogt, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van alternatieven. Het Jubileumfonds is onderverdeeld in zeven subfondsen. In 2021 mogen er voor twee van de zeven subfondsen aanvragen worden gedaan. Hieronder volgen de algemene en specifieke criteria, inclusief het maximaal aan te vragen bedrag per subfonds.

 

Aanvraag indienen

Aanvragen voor het Derona Fonds en het Fonds Bevorderingen Alternatieven Dierproeven kunnen vóór 31 juli 2021 worden ingediend via onderstaande link

Formulier Beursaanvraag Jubileumfonds Diergeneeskunde