Ambitie en actie richting diversiteit en inclusie

De Universiteit Utrecht werkt aan een diverse en inclusieve universiteit en hanteert daarbij vier uitgangspunten en drie actielijnen.

Uitgangspunten voor diversiteit en inclusie

 1. Studenten, medewerkers en gasten met een grote verscheidenheid aan achtergronden voelen zich welkom bij de Universiteit Utrecht.
 2. Studenten en medewerkers hebben de ruimte om zich te ontplooien.
 3. Een divers samengestelde staf biedt de diverse studentenpopulatie herkenbare rolmodellen.
 4. Studenten, medewerkers en gasten benaderen elkaar zonder vooroordelen en uitsluiting.
Diversiteit en inclusie in het Strategisch Plan 2016-2020

De plannen voor een meer pluriforme en inclusieve universitaire gemeenschap zijn verder uitgewerkt in het Strategisch Plan (pdf) van de universiteit:

 • De universiteit investeert in interculturele vaardigheden voor medewerkers en studenten.
 • De universiteit ondersteunt en begeleidt internationale staf en studenten, zodat zij zich thuis voelen.
 • De werving en selectieprocedures zijn open en transparant.
 • Faculteiten en diensten ontwikkelen en realiseren doelstellingen die aansluiten bij de universiteitsbrede ambities op het gebied van diversiteit en inclusie.
 • De universiteit intensiveert het internationaliseringsprogramma en zet extra capaciteit in om de internationale positie te versterken.
 • De universiteit investeert in tweetalige dienstverlening en faciliteiten.
 • De universiteit organiseert, stimuleert en waardeert activiteiten gericht op een breder publiek bereik.
 • De Taskforce Diversiteit en Inclusie jaagt als universiteitsbrede commissie vooruitgang aan.
Doelen in het Strategisch Plan.
De getallen uit het Strategisch Plan. Dit wil de Universiteit Utrecht in 2020 bereiken.

Actielijnen richting diversiteit en inclusie

De universiteit concentreert zich de komende jaren op de actielijnen: 'Gelijke behandeling en inclusie', 'Verbreding participatie en maatschappelijke betrokkenheid' en 'Instroom en selectie'.

Gelijke behandeling en inclusie
 • De universiteit past beleid, regelgeving en instrumenten aan, zodat alle medewerkers en studenten gelijke kansen hebben ongeacht hun achtergrond.
 • De universiteit bevordert een cultuur waarin alle medewerkers en studenten zich thuis voelen.
Verbreding participatie en maatschappelijke betrokkenheid

Werven studenten en staf

Met bestaande en nieuwe initiatieven wil de universiteit studenten en staf werven uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld met Summerschool JuniorMeet the Professor en Weekendschool. Een ander bestaand initiatief is InclUUsion, dat onderwijs voor vluchtelingen mogelijk maakt.

Werkervaringsplekken voor vluchtelingen

Om de drempel naar de arbeidsmarkt te verlagen biedt de universiteit hoogopgeleide vluchtelingen werkervaringsplekken aan.

Instroom en selectie
 • De universiteit streeft naar meer studenten uit het buitenland en uit ondervertegenwoordigde groepen bij bachelor- en masteropleidingen.
 • De universiteit screent de huidige toelatingsprocedures en diplomawaardering op (onbewuste) uitsluitingsmechanismen.

Een goed idee?

Concrete ideeën voor verdere actie of activiteiten zijn van harte welkom via diversity@uu.nl of direct bij één van de leden van de Taskforce Diversiteit en Inclusie. Ook kent de Taskforce Diversiteit en Inclusie een Stimuleringsfonds dat initiatieven ter bevordering van diversiteit mogelijk maakt. Met ingang van 2019 reikt de Taskforce Diversiteit en Inclusie daarnaast jaarlijks de Diversity & Inclusion Award uit.