De Universiteit Utrecht is een organisatie waar samenwerken en vertrouwen centraal staan en waar medewerkers en studenten graag werken en studeren.

De Universiteit Utrecht stimuleert diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het onderzoek en de organisatie.

Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Bovendien is het een goede voorbereiding op het werken in een pluriforme samenleving.

Diversiteit verrijkt het academisch debat en draagt bij en een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Nieuws

 Hilke Grootelaar en Marij Swinkels samen met Elena Valbusa (project InclUUsion)
16 maart 2017
Onder de naam InclUUsion biedt de Universiteit Utrecht gratis cursussen aan voor vluchtelingen (met- of zonder status) met een academische achtergrond.
Gemigreerde studenten.
15 maart 2017
Mede dankzij deelname aan de cursussen en het inzetten van een buddysysteem krijgen vluchtelingstudenten de mogelijkheid zich te ontplooien.
huishouden
13 maart 2017
Vrouwen doen (nog altijd) veel meer in het huishouden. Ook als de man werkloos thuis zit.
Dr. Iris van der Tuin
18 augustus 2016
Van der Tuin is een van de keynote sprekers tijdens de summer school Gender en Superdiversiteit van het Vlaamse Kif Kif.
alumni-ZwaanvanderBert_385x257
18 maart 2016
Rector Magnificus Bert van der Zwaan voorspelt dat universiteiten die zich niet bewegen richting een betere afspiegeling van de samenleving, het niet redden.

Pagina's

RSS
coming out day flag