Departementsadviescommissie, DAC

De Departementsadviescommissie (hierna DAC) Wiskunde is een adviesorgaan van de Faculteitsraad Bètawetenschappen (hierna FR), het officiële medezeggenschapsorgaan binnen de Faculteit Bètawetenschappen. Het doel van de DAC is tweeledig: ten eerste dient de DAC als achterban voor de twee FR-leden van het departement, die onderwerpen uit de raad voor advies kunnen voorleggen. Ook heeft de DAC een signaalfunctie naar de FR-leden, door proactief voor de medezeggenschap relevante onderwerpen onder de aandacht van de FR te brengen. Ten tweede kan de DAC worden ingezet als een klankbord voor het departementsbestuur. Binnen het Departement Wiskunde wordt belang gehecht aan een goed en constructief overleg tussen het bestuur, personeel en studenten.

De departementsadviescommissie is als volgt samengesteld:

Medewerkers

  • Viktor Blasjo (MI)
  • Samira le Grand (MI)
  • Anna Shvarts (FI)   
  • Robin Bastiaansen (MI)
  • Stephen Snelders (voorzitter) (FI)
  • Aike Vonk (FI)

Studenten

  • David Bakker (HPS)
  • Sarah Ehrhardt (SEC)
  • Noor Lamers (bachelor Wiskunde)
  • Quirijn Kokkeler (Master MS)