Alumni

Het departement Scheikunde vindt het belangrijk in contact te blijven met haar alumni. Het departement houdt graag zicht op de ontwikkeling van de carrières van afgestudeerden. Daarnaast is input over de opleidingen uit het beroepsveld essentiëel voor een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Het departement nodigt regelmatig gastdocenten uit tijdens reguliere cursussen om ervoor te zorgen dat studenten zicht krijgen op het brede werkveld van de scheikundige. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar stageplaatsen voor onze studenten bij bedrijven.

Op dit moment is het alumnibeleid van het departement in ontwikkeling. Er wordt nagedacht over een laagdrempelige manier om het contact tussen alumnus en opleiding in stand te houden.

Na het afstuderen: hoe blijf je als alumnus in contact? 

Utrechtse Chemische Club en oudledencommissie

Er zijn twee 2 alumniverenigingen, beiden vanuit een studievereniging:

Contactpersoon alumni departement Scheikunde: Paulien van Bentum.

Alumnibureau, voor alle alumni van de Universiteit Utrecht

Het alumnibureau van de Universiteit Utrecht coördineert, stimuleert en ondersteunt de alumniactiviteiten van de universiteit. Jaarlijks organiseert het alumnibureau met de faculteiten en departementen bijvoorbeeld de Universiteitsdag, een groots evenement waar meer dan duizend afgestudeerden elkaar ontmoeten.

Ook brengt het alumni-bureau ieder kwartaal het blad Illuster uit. Hierin staan interessante artikelen over de universiteit en over bekende en minder bekende alumni.