Specialisatieopleiding Rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgen de specialisatieopleiding ‘Rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers’. De opleiding is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting LANGZS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Doelgroep

De specialisatieopleiding is bedoeld voor advocaten in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven (ernstige gewelds- en zedenmisdrijven) bijstaan. Door de inhoud en opzet is deze opleiding ook relevant voor advocaten die slachtoffers van andere misdrijven bijstaan.

Onderwerpen

In de opleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

  • Privaatrechtelijke mogelijkheden tot schadeverhaal;
  • Strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtofferrechten en tot behartiging van de belangen van slachtoffers;
  • Inzichten uit de victimologie: psychologische aspecten slachtofferschap.

Aanmelden en informatie

Aanmelden voor deze opleiding

Wilt u meer informatie? Neem contact op met:
mw. N. Verheij-Kaat (p.c.a.verheij@uu.nl / 030 253  7125) of
mw. R.S.B.Kool (r.s.b.kool@uu.nl / 030 253 7142).