Agenda met evenementen op het gebied van strafrecht, gerelateerd aan het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen.