80 jaar Willem Pompe Instituut

Het Willem Pompe Instituut vierde in 2014 zijn tachtigjarig bestaan, dat begon op 1 oktober 1934. Op 15 oktober 2014 werd het herdenkingsjaar feestelijk ingeluid met de opening van een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van het Instituut, te zien in het huidige pand aan de Boothstraat 6 te Utrecht.

Symposium

Op 1 oktober 2015 is het jaar feestelijk afgesloten met een symposium in Paushuize, onder de titel: Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen: verleden, heden en toekomst.

Jubileumbundel 80 jaar Willem Pompe Instituut

Jubileumbundel

Aan het slot van het symposium is een Engelstalige jubileumbundel (Ferry de Jong (ed.), Overarching views of Crime and Deviancy; Rethinking the Legacy of the Utrecht School, The Hague: Eleven international publishers) gepresenteerd en aangeboden aan prof. mr. Ton Hol, hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid te Utrecht.

Willem Pompe Instituut Prijs 2015

Scriptieprijs

Tevens is – namens het bestuur van de Stichting ter Bevordering van Strafrechtelijk Onderzoek Utrecht (Besou) – tijdens het symposium de Willem Pompe Instituut Prijs voor het jaar 2015 uitgereikt. Deze scriptieprijs wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt en is dit jaar toegekend aan Jip S. Mennema voor de scriptie getiteld: Resistance and revelation. WikiLeaks’ solemn struggle against power through secrecy.

Er was een eervolle vermelding voor de scriptie van Daniël Grimmelikhuijzen: Grove schuld. Een onderzoek naar strafrechtelijke culpa met bijzondere aandacht voor de materieelrechtelijke betekenis van verwijtbaarheid bij commune culpoze delicten.