In het interfacultaire Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability is het onderzoeksprogramma Water en Duurzaamheid ondergebracht. Dit programma richt zich op de vraag welke bijdrage het recht kan leveren aan een duurzaam en billijk beheer van oceanen, zoetwatersystemen en delta’s op basis van gedeelde verantwoordelijkheden en ten behoeve van een billijke verdeling van de aan oceanen en zoetwatersystemen gelieerde natuurlijke hulpbronnen.

Het onderzoek wordt verricht vanuit een normatief, een institutioneel en een instrumenteel perspectief en schenkt tevens aandacht aan conflictpreventie en beslechting. Het onderzoek is multidimensionaal van karakter, hetgeen betekent dat de verschillende disciplines binnen het recht in het programma zijn vertegenwoordigd en dat er wordt samengewerkt met andere disciplines.

Het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) bestaat uit een groep enthousiaste en ervaren onderzoekers.

Het centrum wordt geleid door prof. mr. Marleen van Rijswick.